Eerste beroepservaring

BECI steunt de jeugdgarantie in samenwerking met ACTIRIS

In Brussel schrijven zich elk jaar 12 000 jongeren in als werkzoekende zonder altijd over een kwalificatie in de vorm van een diploma te beschikken. Met de steun van de Europese Unie worden er vanaf 1 januari 2014 maar liefst 1650 stages gefinancierd om hen een eerste betaalde werkervaring te bieden in het kader van een kwalificerende opleiding. Ter ondersteuning van dit project lanceert BECI een oproep aan bedrijven die interesse tonen met informatiesessies en persoonlijke contacten.

In Brussel bedraagt het aantal werkzoekenden 20 % van de actieve bevolking en maar liefst 30 % van de jongeren onder de 25 jaar. Twee derde van hen heeft geen diploma hoger middelbaar op zak. In 2011 had 18,9 % van de jongeren in Brussel uit de leeftijdscategorie 18-24 jaar geen diploma hoger middelbaar of volgde geen enkele vorm van onderwijs of opleiding, tegenover 14,7 % in Wallonië en 12,3 % in Vlaanderen. Voor elke vier meisjes die afhaken deden vijf jongens hetzelfde.

Hoe kan men hen in dergelijke omstandigheden een kans geven op socioprofessionele integratie? Dat is de vraag die iedereen zich stelt, hoewel de Brusselse situatie geenszins een alleenstaand geval is binnen Europa. Men telt er meer dan 7,5 miljoen jongeren tussen 15 en 24 jaar die noch op de schoolbanken zitten, noch een opleiding volgen, noch een job uitoefenen. Ze zijn al dan niet ingeschreven bij een openbare tewerkstellingsdienst. In vakjargon worden deze jongeren NEET’s genoemd (Not in Education, Employment or Training). Het is voor hen dat de Europese Commissie de ‘Jeugdgarantie’ (JG) in het leven geroepen heeft.

Vanaf januari 2014 zullen alle Europese Lidstaten erop toezien dat alle jongeren onder de 25 een degelijke baan, een voortgezette opleiding, een leercontract of een stage aangeboden krijgen in de vier maanden die volgen op het verlies van hun baan of hun uitstap uit het formele onderwijs. Hiertoe werd een enveloppe van 8 miljard euro ter beschikking gesteld voor de periode 2014-2017 met bijzondere aandacht voor de lancering van het initiatief. België krijgt 117 miljoen euro toegewezen, waarvan 39 miljoen bestemd is voor Brussel.

De door ACTIRIS ingevoerde ‘jeugdgarantie’ beschikt sinds 1 oktober over een operationele dienst die steunt op een partnerschap met BECI. Vanuit hun kantoren gaan consultants op zoek naar bedrijven die stagiairs een eerste werkervaring zouden kunnen bieden. Vanaf december zullen er informatiesessies georganiseerd worden, voorafgegaan en gevolgd door persoonlijke contacten met de personeelsdienst van de diverse geïnteresseerde bedrijven.

Daarnaast volgen de jongeren een begeleidingstraject vooraleer ze aanspraak kunnen maken op de JG. In Brussel worden er maar liefst 1650 stageplaatsen aangeboden in een bedrijf, een vzw of de overheidssector zodat jonge laaggeschoolde Brusselse werkzoekenden een eerste betaalde werkervaring kunnen opdoen. Zo genieten ze een vervroegde uitbetaling van de werkloosheidsuitkering en een maandelijkse bedrijfspremie van 200 euro. Tijdens de stage staan Bruxelles Formation en de VDAB in voor het opleidingsluik.


Dit artikel wordt u aangeboden door Xavier Dehan, Coördinator van het Kenniscentrum van BECI op 16.12.2013.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be