Diversiteit: uitdagingen en kansen

Volgens een recente studie van het Wereld Economisch Forum staat België op de 10e plaats van 142 landen op het gebied van gendergelijkheid.

België evolueert dus goed maar op bepaalde punten heerst er nog een achterstand zoals op het gebied van gelijke salarissen en de toegang tot hooggeplaatste posities.

Om deze tekortkomingen weg te werken verschijnen er heel wat wetten die op een doelgerichte manier te werk gaan. De wet van 22 april 2012 legt voortaan nieuwe verplichtingen op het gebied van salarissen op. Een tweede wet (van 28 juli 2011) gaat over de aanwezigheid van vrouwen in de raden van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, de beursgenoteerde bedrijven en de Nationale Loterij, met als doel om dit tegen 2018 te verwezenlijken.

De overheid heeft dus steeds meer aandacht voor de thematiek van diversiteit in ruimere zin: leeftijd, vreemde afkomst, andersvaliden,… blijven politieke bezorgdheden.

Diversiteit: welke voordelen?

Diversiteit wil gevarieerde en diverse profielen in human resources ontwikkelen: divers in termen van leeftijd, geslacht, cultuur,...

De ondernemingen maken zich geleidelijk aan de diversiteit eigen en ontdekken er de troeven van:

Ontwikkeling van hun klantenbestand

Verbetering van de interne creativiteit

dus uiteindelijk een verbetering van hun economische prestaties.

Diversiteit ten dienste van de internationale ontwikkeling

Daarenboven is diversiteit niet enkel een meerwaarde op nationaal niveau maar heeft ze ook een internationale economische impact.

Door op verschillende continenten te werken, ontwikkelen verschillende landen een sterke diversiteitsontplooiing zowel voor de uitvoer als voor de ontwikkeling van filialen in andere werelddelen.

Steun voor diversiteit

Er worden u verschillende soorten steun ter beschikking gesteld om de diversiteit in uw onderneming te ontwikkelen:

Tewerkstellingssteun: vermindering van de RSZ, activeringsmaatregelen, doelgroepen, Brusselse diversiteitsplannen.

Consultants in diversiteit

De ondernemingen hebben er dus bij te winnen!

Wil u globale prestaties met individuele prestaties combineren ?

Hebt u al het potentieel van de diversiteit overwogen? Hebt u al een leeftijdsdiversiteit waardoor u de expertise van de oudsten met het talent van de jongsten kan combineren? Geniet u van de verschillende en complementaire voordelen op gendervlak? Geniet u van de verschillende multiculturele denkpistes en creativiteit?

BECI stelt u een waaier aan diensten voor: diagnose, actieplan, opleidingen, financiële steun, subsidies,...

Onze volgende opleidingen in diversiteit zijn terug te vinden op:

http://www.beci.be/centre_de_connaissance/events/la_diversite_dans_tous_ses_etats/  

Wenst u hierover meer informatie?

Contacteer onze Consultant Hayate El Aachouche op 02 643 78 34 - he@beci.be

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Hayate El Aachouche, Adviseur bij BECI, op 02.12.2014.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.