Hoe kunt u een intelligente arbeidsovereenkomst opstellen?

Er zijn modellen voor arbeidsovereenkomsten in overvloed. Clausules worden verwisseld, samengevoegd, gekopieerd en geplakt en elke betekenis gaat verloren.

Maar een arbeidsovereenkomst is geen verzameling geijkte formules. Deskundige tips om een intelligente arbeidsovereenkomst op te stellen.

Waarom zou u zich zorgen maken over de opstelling en ondertekening van een arbeidsovereenkomst? Volstaat het niet om de modelovereenkomst van het sociaal secretariaat aan te passen met enkele elementen eigen aan uw bedrijf?

Ja, voor zover u geen meerwaarde zoekt.

Het nut van een arbeidsovereenkomst zit immers in de subtiele details, in het effect dat u aan de bal geeft. Precies dankzij dat effect kunt u scoren.

Doelstellingen

Een arbeidsovereenkomst heeft meerdere doelstellingen:

Clausules in het voordeel van de werkgever activeren, met name clausules die de wet voorziet maar niet oplegt (bijvoorbeeld: clausules met betrekking tot scholing, gerechtelijke en medische arbitrage, niet-concurrentie, elektronische handtekening enz.)

  • Afwijken van aanvullende regels op een manier die gunstig is voor de werkgever (bijvoorbeeld: afwijken van de gewoonten inzake de terugkerende betaling van een bonus)
  • Regelen wat de wet en regelgeving tot nog toe niet hebben geregeld (bijvoorbeeld: bepalingen over allerhande voordelen, voertuigen, bonussen en premies, medische arbitrage, expatriëring, residentiële opdrachten enz.)
  • Specifieke juridische mechanismen implementeren (bijvoorbeeld: ontbindende voorwaarde bij verlies van rijbewijs en embargo; systeem van subrogatie-terugbetaling van het gewaarborgd loon ten laste van de aansprakelijke derde enz.)
  • Anticiperen op moeilijkheden en steekhoudende antwoorden bieden op actuele situaties (bijvoorbeeld: bepalingen voor de betwisting-validering van loonstrookjes, beroepsgeheim, elektronische stand-by, klokkenluiden enz.)
  • De relatie en de wederzijdse verbintenissen personaliseren: met betrekking tot verloning, beroepsdeontologie (witwassen enz.) of de bedrijfscultuur (kleding enz.)
  • Waarschuwen: een zogenaamde 'borderline' clausule kan wettelijk gezien betwistbaar zijn, maar verwoordt het belang dat de werkgever redelijkerwijze hecht aan een bepaald punt. Zij waarschuwt de werkgever dat het onderwerp gevoelig is en grote oplettendheid vereist.

Kopiëren en plakken is geen optie. Een arbeidsovereenkomst zal nooit een verzameling toverspreuken zijn. Haar kracht schuilt zich in de intelligente manier waarop ze is opgesteld: als zij beantwoordt aan de legitieme belangen van de onderneming, inventief is in het naleven van het wettelijke kader en het zoeken naar het minste maatschappelijke kwaad, zal zij worden gerespecteerd. Ook door de rechtbank.

Wilt u er meer over weten?

BECI organiseert binnenkort een seminarie over dit thema.

Onze deskundige zal u alle mogelijke tips geven, concrete gevallen voorstellen en al uw vragen beantwoorden.

Noteer 11 april alvast in uw agenda!

Volledig programma

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Bruno-Henri VINCENT, Advocaat aan de balie van Brussel, Partner LITIS S Employment Law op 04.04.2016.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.