Generatie Y en de onderneming

Wij willen graag uw mening kennen! Op 2 minuten kunt u een bijdrage leveren aan de inhoud van ons Annual Event! Klik hier!

De Generatie Y staat tegenwoordig op de voorpagina’s van de gewone pers en de managementtijdschriften. Bovendien vormt ze ook een geliefkoosd onderwerp onder HR en marketing professionals. Maar deze generatie ligt ook aan de bron van heel wat vragen en zorgen. Op de arbeidsmarkt zorgt ze voor gemengde gevoelens. Deze problematiek is meer dan een modefenomeen en zal in de toekomst zeker aan belang winnen. Tijdens de happening op 24 oktober gaat BECI, samen met enkele specialisten, dit onderwerp aansnijden en proberen een portret te schetsen van deze nieuwe soort werknemers en consumenten.

Deze tieners en jongvolwassenen, geboren tussen 1980 en 1995, zijn gevormd door de context waarin ze opgegroeid zijn: een globale wereld die voortdurend evolueert, waar het heden vooropstaat en er geen zekerheden bestaan, waar high speed en nieuwe technologieën vooropstaan. Ze zijn beter opgeleid en beter bij de tijddan hun voorgangers, ze hebben de reputatie opportunistisch te zijn, er wordt beweerd dat ze geen loyauteit meer kennen en altijd op zoek zijn naar erkenning. Ze willen blijven leren en nieuwe vaardighedenontwikkelen. Ze hebben respect voor autoriteit, maar aarzelen niet om deze in vraag te stellen en willen vooral een harmonieuze balans tussen hun professioneel en privéleven.

Op dit ogenblik vormen deze jongeren nog een minderheid binnen de ondernemingen, maar binnenkort zullen ze de meerderheid van de arbeidsmarkt vormen en ook binnen onze bedrijven een belangrijke rol opeisen. Voor de bedrijven is het een noodzaak om de besten aan te trekken en in dienst te nemen. De Generatie Y wakkert ook de vraag vaneen eventueel generatieconflict binnen de ondernemingen aan. Nu zijn er drie generaties op de arbeidsmarkt: de babyboomers die na de Tweede Wereldoorlog geboren werden en in hun leven volledige tewerkstelling en welvaart gekend hebben, de Generatie X die geboren werd tussen 1965 en 1979 en vooral gekenmerkt wordt door de economische crisis en de digitale kloof, en tenslotte is er nu ook de Generatie Y.

Generatieconflicten vormen een terugkerend probleem dat ongeveer om de 25 jaar, met de opkomst van elke nieuwe generatie, opnieuw opduikt. Wat verantwoordt dan die bijzondere aandacht die we nu aan de Generatie Y besteden? Verschilt deze generatie zoveel met de voorgaande? Indien wel, waarom? Moeten we enkel rekening houden met het feit of iemand bij een bepaalde generatie hoort? Of is het niet gewoonweg een gevolg van hun jonge leeftijd? Zijn de senioren echt minder handig met de moderne technologieën? Is het middelmanagement niet net zozeer met zijn pensioen bezig? En tenslotte, wat zijn de gevolgen van deze verschillen voor de werking van de ondernemingen? Heeft de Generatie Y nood aan een op haar afgestemd personeelsbeleid? Of een specifieke marketing?

BECI zalop 24 oktober dankzij de medewerking van enkele specialisten op al deze vragen een antwoord proberen te vinden. Om alle aspecten zo goed mogelijk te doorgronden, zullende Y’s vanuit verschillende perspectieven bekeken worden: in hun privésfeer, in relatie met hun werk en als consument.