Het beroep van morgen is een kwestie van ingesteldheid

Veranderingen in de economische en sociale context, snelle technologische evolutie, steeds meer internationale uitwisselingen, metamorfose van het consumptiegedrag, nieuwe informatie- en communicatiemiddelen enz. 

Onze maatschappij neigt naar een postindustriële economie, een zogenaamde 'digitale' economie of 'communicatie-economie'. Die evolutie is al even ingrijpend als de industriële revolutie was voor onze westerse samenleving in de 18e en 19e eeuw.

Hoewel het soms moeilijk is om dergelijke veranderingen op het moment zelf naar waarde te schatten, kunnen we niet anders dan vaststellen dat ze een enorme impact hebben op alle economische sectoren en een kentering teweegbrengen in de vraag naar vaardigheden binnen de ondernemingen. En dit is nog maar het begin.

Wie had 20 jaar geleden kunnen voorspellen dat er op een dag specialisten in e-reputatie zouden bestaan, cloud computing-technici, dataminers, community managers en ontwikkelaars van mobiele applicaties? Allemaal beroepen die begin jaren 2000, vóór de digitale revolutie, gewoonweg niet bestonden. Volgens verschillende trendwatchers en analisten in de economische wereld bestaat 60% van de beroepen die in 2030 zullen worden beoefend, nu nog niet.

Over welke beroepen gaat het? Ook zonder glazen bol kunnen we raden dat een groot deel ervan 'van op afstand' zal worden beoefend en te maken zal hebben met informatica en internet (zoals e-archeologen die op de server van een onderneming documenten opgraven die van back-up tot back-up verloren zijn gegaan), met 3D-design (denk maar aan specialisten die organen op maat maken) of met hulpmiddelenbeheer (human resources, natuurlijke en financiële hulpmiddelen enz.).

Niet alle toekomstige beroepen zullen evenwel nieuw zijn, maar vaak een digitale versie van bestaande beroepen. Het thuiszorgpersoneel (waaraan nu al een tekort is en waar steeds meer nood aan zal zijn naarmate de bevolking vergrijst) zal patiënten bijstaan en geruststellen, maar zal ook medische monitoringsoftware moeten kunnen programmeren. Of misschien moet u binnenkort wel een beroep doen op een therapeut gespecialiseerd in nomofobie, de angst om gescheiden te worden van zijn mobiele telefoon (een discipline met toekomst!). Dokwerkers zullen te maken krijgen met steeds meer spitstechnologie en machines die minuscule bevestigingspunten kunnen bereken op een vrachtschip van 4500 ton.

Het zijn allemaal beroepen waarvoor een reeks onveranderlijke basiscompetenties nodig zijn, naast een parate kennis van de laatste nieuwe technologie.

En nieuwe technologie betekent steevast een snelle evolutie van media en software.

Voortaan moet de mens weten omgaan met de machines en de talloze interfaces waarmee hij een band met de digitale wereld kan smeden.

Zijn we er klaar voor?

Voor José Zurstrassen, oprichter van MyMicroInvest.com, "dwingt de digitalisering van de media ons ertoe ons hele beroepsleven lang te leren. Werknemers worden voortdurende geconfronteerd met nieuwe programma's, software, media enz. Dat vereist een constant aanpassings- en leervermogen. Buiten een opleiding die ons de kwantitatieve en kwalitatieve kennis verstrekt om een beroep uit te oefenen, wordt de capaciteit om onszelf te hernieuwen, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en beschikbare hulpmiddelen te verbeteren een onmisbare troef. Op school en tijdens onze studies kunnen we 'leren te leren', maar vervolgens hangt alles af van de manier waarop een persoon zijn loopbaan opvat.

In dat opzicht biedt het internet schier oneindig veel mogelijkheden voor iedereen die bereid is er tijd en energie in te steken: MOOC's (massive open online courses) zijn open online cursussen voor permanente vorming, die iedereen de kans bieden om zijn kennis uit te breiden. Iedereen die de digitalisering van de maatschappij weet te benutten om uit te vinden, te innoveren, te verbeteren of met andere woorden, om (materiële of immateriële) waarde te creëren, gaat een mooie toekomst tegemoet!".

Naast de specifieke opleidingen gaan de beroepen van morgen gepaard met talrijke 'transversale' competenties: meertaligheid, aanpassingsvermogen, ondernemingszin, drang tot verbetering, multidisciplinariteit maar paradoxaal genoeg ook specialisering enz. Met andere woorden, de toekomst behoort de nieuwsgierigen toe!

Is uw onderneming opgewassen tegen de digitale transitie en de nieuwe economie?

Wilt u meer weten over de beroepen van morgen? Schrijf u in voor Brussels meets Brussels. José Zurstrassen zal er zijn visie op de beroepen van de Smart City verder uitwerken.

Ontdek ook Brussels Perspectives "Smart Human, Smart City", de thema bijlage van het magazine Brussel metropool.

 

Dit artikel wordt u aangeboden door Lise Nakhlé, Adviseur Ruimtelijke ordening, le 01.10.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.