Vrouwen stoten door het plafond

Van een “klevende vloer” tot een “glazen plafond”. Vanwaar komen toch al deze metaforen om vrouwelijke carrières te omschrijven? Wel, ondanks het stijgende aantal vrouwelijke rolmodellen, blijkt de weg naar de top nog altijd een moeilijke zaak.

Een onderzoek van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) en het Planbureau uit 2014 stelde vast dat maar 33% van de vrouwen een verantwoordelijke functie hebben. Daarnaast constateerden ze ook dat vrouwen gemiddeld 10% minder verdienen dan mannen. Dit loonverschil neemt gelukkig af en kan verklaard worden door het grotere aandeel vrouwen dat deeltijds werkt: 46% van de vrouwen tegenover 10% van de mannen. Uiteraard heeft deeltijds werken ook gevolgen voor het latere pensioen: maar 9% van de vrouwen hebben recht op een aanvullend pensioen, terwijl dit bij de mannen 12% bedraagt.

Kiezen de vrouwen er nu echt voor om minder te werken of voelen ze zich verplicht om meer beschikbaar te zijn voor gezin en familie?

Als we Bouchra El Mkhoust van de Cel Diversiteit van BECI aan de tand voelen over de evolutie van de vrouwelijke carrières en de grotere toegankelijkheid tot functies met verantwoordelijkheden licht zij toe dat: “het antwoord in twee delen uiteenvalt: ten eerste zijn vrouwen en mannen zich er nu van bewust dat het familiale leven ook op professioneel vlak invloed uitoefent. Ten tweede is het noodzakelijk om stil te staan bij de bestaande vooroordelen over managementtaken om de situatie te laten evolueren.”

Als het over bewustwording gaat, blijkt dat de vrouwen niet bij de pakken blijven zitten: Women on Board, Mixcity Belgium… De vrouwen denken duidelijk na over de evolutie van hun carrière en willen duidelijk maken dat ze binnen de ondernemingen ook voor de managementfuncties een meerwaarde vormen. Zo blijkt uit een onderzoek van Hay uit 2013 dat groepen die door een vrouwelijke CEO geleid worden een return op eigen kapitaal hadden van 15,2%, terwijl dit voor groepen met een man aan het hoofd maar 11,9% bedroeg. De cijfers spreken dus voor zich! De bedrijven hebben er alle belang bij om vrouwen tot de hoogste niveaus toe te laten.

De eerste tekenen van nieuwe managementstrategieën beginnen op te duiken, en dan hebben we het niet over “womenwashing”, maar over wijzigingen die rekening houden met de samenstelling van de samenleving, zoals gender, cultuur, leeftijd…

Net zoals in de rest van Europa zijn ook in België de vrouwen beter vertegenwoordigd in de Raden van Bestuur (23%) dan in de directiecomités.

Maar het glazen plafond bestaat ook in de hoofden van de vrouwen zelf. Door hun eigen houding tegenover macht en verantwoordelijkheid in vraag te stellen, kunnen ze ontdekken welke interne remmingen hen ervan weerhouden om er helemaal en proactief voor te gaan. Door na te gaan welke familiale, sociale en professionele waarden hen “mentaal opsluiten”, en waar ze het meestal “als vanzelfsprekend” mee eens zijn, kunnen ze ook zelf bijdragen aan het doorbreken van het glazen plafond.

BECI nodigt vrouwen en mannen uit om samen na te denken over het belang van genderdiversiteit tijdens een Best Practices Exchange op 24 april over het onderwerp: Een vrouwelijke touch voor het management?” 


Dit artikel wordt u aangeboden door Bouchra El Mkhoust, Adviseur Diversiteit, op 30.03.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be