Welkom in de HR Club! 

HR-managers samenbrengen en hen een klankbord bieden: dat zijn de voornaamste streefdoelen van de HR Club, een initiatief van BECI. We stelden drie vragen aan projectverantwoordelijke Erick Thiry. 

Waarom een HR Club? 

Het idee van een exclusieve club voor HR-managers ontstond tijdens onze ontmoetingen met HR-verantwoordelijken.

Doel: rondetafelgesprekken organiseren voor HR-managers, samen thema's in verband met human resources bespreken, goede praktijken uitwisselen en proefprojecten opstarten. Wij leiden de gesprekken en reiken concrete denkpistes voor verbetering aan, maar de club is ook een forum voor debatten en uitwisselingen. Na onze derde ronde tafel stelden we vast dat er heel wat belangstelling leeft bij de bedrijven, zowel bij grote ondernemingen als bij kmo's. Op dit moment nemen aan onze rondetafelgesprekken zo'n 70 HR-managers deel, die samen 300.000 werknemers in het Brussels Gewest vertegenwoordigen. 

Welke thema's komen er aan bod? 

Om de twee maanden organiseren we een lunch met rondetafelgesprek.

Wij snijden zowel actuele thema's aan (het stakingsrecht of het eenheidsstatuut bijvoorbeeld) als algemene thema's (mobiliteit, diversiteit, werving, de gevolgen van de staatshervorming op het personeelsbeleid enz.). Onlangs stelden we voor te werken rond de erkenning van opleidingen in bedrijven en heel wat HR-managers konden zich daarin vinden. Wij vragen de HR-managers ook regelmatig om thema's voor te stellen die zij graag zouden bespreken tijdens deze ontmoetingen. 

Wat is de meerwaarde voor de ondernemingen? 

Uiteraard tracht BECI om tijdens deze rondetafelgesprekken zijn knowhow ten dienste te stellen van de ondernemingen.

Wij zijn altijd goed op de hoogte van wettelijke en juridische veranderingen, om maar iets te noemen. Verder ligt de grootste meerwaarde van deze ontmoetingen in de getuigenissen van de deelnemers. Door succesvolle ervaringen (bijvoorbeeld in verband met mobiliteit) te delen, motiveren zij andere ondernemingen om op hun beurt de proefprojecten te testen die wij samen vorm geven. De club is ook handig om de meningen, verwachtingen en standpunten van de ondernemingen kenbaar te maken, zowel bij de pers als bij de overheid. 

Getuigenis van een HR-manager 

Geneviève Cavenaile, Human Resources Manager bij Groep Larcier: "De HR Club is een erg interessant initiatief. HR-verantwoordelijken kunnen er debatteren, ervaringen uitwisselen en nieuwe ideeën opperen, op basis van de thema's die BECI voorstelt. Het is ook een gelegenheid voor HR-managers om probleemsituaties voor te leggen en collega's om advies te vragen over onderwerpen zoals werving, opleidingen of ontslaggeschillen enz. Ik neem deel omdat ik het erg verrijkend vind om collega's met andere ervaringen te ontmoeten. Het is een bevoorrecht moment buiten de onderneming, dat niet te veel tijd in beslag neemt. De grootste meerwaarde van deze rondetafelgesprekken voor mij is dat ik achteraf creatiever kan zijn in mijn professionele omgeving. Tijdens deze evenementen kan je ook een netwerk uitbouwen, wat handig is in onze sector, waar we vaak 'in de schaduw' werken.

Interesse? Bent u HR-manager en wilt u lid worden van de club of meer informatie ontvangen? Neem gerust contact op met Erick Thiry.


Dit artikel werd geschreven door Gaëlle Hoogsteyn, E-Communicator, op 01.12.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.