Met mooie principes gaan wij de werkloosheid niet oplossen - BECI stellig gekant tegen nieuwe verplichting rond werkgelegenheid

Als stimuleringsmaatregel plant de Brusselse regering om bedrijven met meer dan honderd werknemers voortaan te verplichten systematisch hun werkaanbiedingen aan Actiris te melden, zelfs indien het gaat om vervangingen. “Hebben ze nu echt niets beter te doen dan bedrijven op te zadelen met nog wat meer administratieve rompslomp?” vraagt Jean-Claude Daoust, Voorzitter van BECI zich af. “Deze verplichting zal niets verhelpen aan de structurele discrepantie tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt”, voegt hij er aan toe.

Het Kenniscentrum van BECI schat dat Actiris momenteel 15% van al de bestaande vacatures in handen heeft. Dit houdt geen rekening met de inbreng van de andere twee betrokken gewestelijke instellingen: de Forem en de VDAB. “Slaagt Actiris er in om de vacatures waarover ze vandaag beschikt in te vullen?”, vraagt de Voorzitter van de Brusselse ondernemingen zich nog af. “Als dit agentschap binnenkort twee, drie of zelfs vijf maal meer vacatures moet gaan verwerken, verlicht het in geen geval de overlast waarmee het nu al kampt. En van betere resultaten zal waarschijnlijk ook geen sprake zijn”, aldus Jean-Claude Daoust.

Het standpunt van BECI steunt op zeven argumenten:

  1. De ordonnantie legt een nieuwe verplichting op, uitgaande van de veronderstelling dat ondernemingen niet bekwaam zijn om hun eigen personeelsbeleid te voeren, terwijl dit personeel precies het kloppend hart van hun activiteiten vormt en een constante zorg is voor de bedrijfsleiding.
  1. De ordonnantie voorziet strafmaatregelen als de onderneming geen gevolg aan de verplichting geeft.
  1. De verplichting is eenzijdig. De ordonnantie dwingt Actiris helemaal niet de vacatures die het beheert met geschikte kandidaten in te vullen. Er is ook geen sanctie voorzien wanneer Actiris niet aan de verwachtingen voldoet.
  1. Vaak wensen bedrijven bepaalde vacatures geheim te houden, om te vermijden dat derden binnen of buiten de onderneming zouden vernemen dat die betrekkingen voortaan open staan.
  1. Actiris zal uit deze verplichting nauwelijks of geen voordeel halen. De inspanningen die het tot nu toe heeft geleverd om zijn imago als professionele speler op te poetsen, gaan teloor door de terugkeer van een overheidsagentschap in de rol van de boeman.
  1. In het raam van zijn toekomstige beheersovereenkomst ontwikkelt Actiris op sectoraal vlak een gesegmenteerd en specifiek beleid dat volledig indruist tegen de breedschalige aanpak van de ordonnantie.
  1. Actiris beschikt nu al niet over voldoende personeel om gevolg te geven aan de vacatures die bij het agentschap worden ingediend. Men kan zich dan ook de vraag stellen wat er zal gebeuren wanneer de vraag morgen spectaculair gaat stijgen?

De verplichting om vacatures in bedrijven met meer dan honderd werknemers door te sturen, houdt geen steek. “Actiris moet eerst en vooral de diepgaande hervorming op gang brengen die zijn twee nieuwe algemeen directeurs met onze steun willen aanpakken. Deze doelstelling staat in de toekomstige beheersovereenkomst van het agentschap, die trouwens door de sociale partners werd goedgekeurd”, verklaart de Voorzitter van BECI. Als de resultaten volgen, dan zullen de ondernemingen zich spontaan tot Actiris wenden. En niet omdat ze ertoe verplicht zijn. “Tewerkstelling is niet voor een verordening vatbaar”, aldus nog Jean-Claude Daoust.

Na het ‘Contract voor de Economie en de Tewerkstelling’, het ‘Pact voor Duurzame Stedelijke Groei’, een reeks strategieën voor de inschakelingen van jongeren, ter bevordering van de sociale economie of tegen discriminatie, is het Gewest tot een volwaardig studiecentrum uitgegroeid. “Het wordt nu wel tijd dat de overheid de ware uitdagingen aangaat wat betreft de werkgelegenheid, in plaats van tevergeefs te trachten de ‘correcte’ statistieken op de kop te tikken om haar eigen nut aan te tonen”, besluit de vertegenwoordiger van alle Brusselse economische sectoren.

 

Voor meer info:

Olivier Willocx – 02 643 78 14

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BECI (Brussels Enterprises Commerce & Industry) is gegroeid uit een partnership tussen de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel. BECI vertegenwoordigt twee derden van de Brusselse tewerkstelling et telt meer dan 35 000 bedrijven als lid. BECI verdedigt de individuele en collectieve belangen van de Brusselse ondernemingen en voorziet voor hen een uitgebreide waaier van diensten.