Nuttige links

Viadeze nuttige links vindt u meer informatie over de arbeidsmarkt en de sociale economie.

Het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft als opdracht om de evoluties van de arbeidsmarkt en de werkloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te volgen.

Over de evoluties van de arbeidsmarkt en de werkloosheid in Brussel vindt u enkele sleutelgegevens hier.

Brussels Studies maakt academische analyses over de ontwikkeling van Brussel.  Op www.brusselsstudies.be staat een hele reeks interessante artikels over werkgelegenheid en werkloosheid.

Op de federale portaalsite van de FOD Economie staan alle gegevens van de Belgische arbeidsmarkt. Het is de FOD Werk en Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg die in nauwe samenwerking met de sociale partners het federaal werkgelegenheidsbeleid uitvoert. Klik hier voor meer informatie.

De vergelijking tussen  Europese cijfers vindt u op de website van Eurostat.

Verder bestaat er ook nog het Steunpunt WSE, Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE), een interuniversitair kenniscentrum dat zijnexpertise i.v.m. werk, de arbeidsmarkt en de sociale economie ter beschikking stelt.