Een nieuw BECI tool voor de veralgemening van stages

De Brusselse regering wenst de tewerkstelling van jongeren te bevorderen met de opening van meer dan 4000 stageplaatsen voor het einde van het jaar. BECI schiet in actie om, in samenwerking met MijnStage.be, een ontmoetingsplatvorm voor werkgevers, kandidaat stagiairs, onderwijsinstellingen en opleidingscentra te ontwikkelen.

De jeugdwerkloosheid in het Gewest stevent af op 30% van de totale werkloosheid. Vaak - al te vaak – is deze werkloosheid toe te schrijven aan een “mismatch” tussen verwachtingen van de bedrijven en de vaardigheden van de werkzoekenden.

De stage in onderneming is een schitterende manier om deze hiaat althans gedeeltelijk op te vullen. De kandidaat ontdekt de werkelijkheid op het terrein, toetst zichzelf aan de vereisten van de opdracht, ontdekt de verwachtingen van de werkgever, verruimt zijn ervaring en vult zijn opleiding aan. In het beste geval krijgt hij via de stage toegang tot zijn eerste baan. Voor ondernemingen is dit een vlotte manier om kandidaten te vinden, hun bekwaamheid te beoordelen en misschien een nieuwe veelbelovende medewerker aan te werven. Een win-winsituatie, in elk geval.

BECI wil deze nieuwe vorm van beroepskwalificatie promoten en ontwikkelen, en lanceert vandaag een gratis en voor iedereen toegankelijk stageplatform, in samenwerking met MijnStage.be.

De taak van MijnStage.be, fungeren als tussenpersoon tussen drie gesprekspartners: de bedrijven, de studenten en de scholen. De bedrijven sturen de stagemogelijkheden door, met vermelding van selectiecriteria zoals studierichting en -niveau, specialisatie, de periode en gewenste duur, en de voertaal. De studenten en scholen leveren hun eigen gegevens aan. Elk stage aanbod wordt geanalyseerd en de informatie wordt doorgegeven aan kandidaten en scholen die hiervoor in aanmerking kunnen komen.

MijnStage.be verspreidt bovendien informatie over de reglementering, de verschillende types stages, de formaliteiten, verzekeringsaspecten en de bezoldiging.

Duidelijker, intuïtiever, krachtiger

Het nieuwe platform is duidelijker ontworpen en werkt intuïtiever, waardoor kandidaten binnen een breder aanbod nauwkeuriger zoekwerk kunnen verrichten. Inschrijving en de verschijning van aanbiedingen verlopen sneller en gemakkelijker. De database van de kandidaten wordt wekelijks bijgewerkt.

MijnStage.be wordt bovendien drietalig: bij het Nederlands en het Frans voegt zich nu het Engels, dat in een internationale context steeds aan belang wint.

Het nieuwe platform is operationeel sinds de aanvang van het schooljaar en voor iedereen toegankelijk.

Dit artikel wordt u aangeboden door Emmanuel Robert, Media Coordinator van BECI op 16.09.2013.
Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.
Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be