Sociaal overleg

Als representatieve werkgeversorganisatie voor de Brusselse regio onderschreef BECI een samenwerkingsprotocol (september 2012) met alle andere federale en regionale interprofessionele werkgeversorganisaties. In dit kader werd een Interprofessioneel Werkgeversoverleg opgericht dat de opdracht kreeg om een gemeenschappelijke werkgeversvisie uit te werken over het sociaal overleg, de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid en bepaalde aspecten van de zesde staatshervorming. De visienota “Werkgelegenheid en welvaart door duurzame groei” wordt regelmatig geëvalueerd, bijgestuurd en geactualiseerd. De nota is een gemeenschappelijk referentiedocument waarop alle werkgeversorganisaties voor hun werking en hun contacten met hun respectieve gesprekspartners kunnen terugvallen en vat de gemeenschappelijke doelstellingen samen die BECI en de andere werkgeversorganisaties voor de komende jaren vooropstellen en nastreven.