Stakingen zijn contraproductief voor werkgelegenheid

Een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard.

Nu ook de federale regering de mond vol heeft van besparingen op overheidsbudget en economische relancemaatregelen die de werkgevers goedgezind zijn staat de sociale vrede onder druk. Misschien moeten we ons al voorbereiden op een hete herfst of winter want vakbonden maken zich nu al op voor een stevig verweer.

De toon is gezet: betogingen van de politie- en ambtenarenvakbonden tegen de besparingen in de overheidsdiensten, verzet tegen de minimum dienstverlening bij de NMBS, tegen de ‘jacht op werklozen’, tegen de indexmaategelen, voor verplichte stages en tewerkstelling van laag opgeleiden, sociale verkiezingen, loonnorm, CAO onderhandelingen,... Daarbovenop krijgen we dan nog een Brusselse burgemeester die weigert om de politie in te zetten om een rechterlijk vonnis te doen respecteren om mogelijk te maken dat werkwillige werknemers het werk kunnen hervatten!

U kunt vandaag al rekenen op BECI voor een dienstverlening bij stakingen of sociale conflicten: manif@beci.be . En op 10 oktober gaan we van start met een nieuwe reeks Seminaries Sociale ConflictenSave the Date!

Maar we willen nog verder gaan: welke zijn mijn rechten en plichten in geval van vakbondsacties of sociale onvrede onder de werknemers? Op wie kan ik een beroep doen om snel een conflict of staking te beëindigen? Kan ik mijn personeel overtuigen om niet deel te nemen aan betogingen of acties bij andere werkgevers? Welke stappen kan ik ondernemen om de macht van de vakbonden in mijn onderneming onder controle te houden?

We love jobs

Allemaal vragen die een gedegen sociaal overleg voor werkgevers noodzakelijk maakt: hou uw mailbox in de gaten want binnenkort nodigen wij u uit voor overleg- en seminariemeetings die u met raad en daad zullen bijstaan wanneer rood, groen en blauw de straat op trekt om alle relancemaatregelen aan te vechten met acties en betogingen. Wanneer gaan ze beseffen dat betogingen en stakingen alleen maar banen kosten en nieuwe tewerkstelling alleen maar afremt?

We love jobs! … en wij hopen van iedereen hetzelfde.


Dit artikel wordt u aangeboden door Jan De Brabanter, Adjunct Secretaris Generaal, op 01/10/2014.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.