Werknemersstatuut versus zelfstandig statuut
De belangrijkste verschillen

Elk statuut heeft zo zijn voor- en nadelen, zeker voor wat betreft sociale prestaties. Bekijk onze kosten-/batenanalyse en vergelijk.

Vaak houdt men enkel in gedachten dat de sociale zekerheidsprestaties voor werknemers voordeliger zijn dan voor de zelfstandigen. Dit klopt. Maar deze stelling moet ook genuanceerd worden. Enerzijds biedt zijn statuut de zelfstandige het voordeel dat de sociale bijdragen geplaffoneerd zijn op een jaarlijks bedrag van ongeveer 16.500 EUR, terwijl de sociale zekerheidsbijdragen voor een werknemer oplopen tot bijna 50% van diens bruto inkomen (zonder plafond).

Gelieve evenwel op te merken dat de sociale lasten voor werknemers in principe progressief verminderd zullen worden vanaf 2016 in het kader van de Tax shift van de regering Michel-I (dit onder voorbehoud van het aannemen van de wetteksten). Anderzijds kunnen de “lacunes” op het vlak van de sociale zekerheidsprestaties voor zelfstandigen gecompenseerd worden via privéverzekeringen.

Hierna illustreren wij dit.

Vergelijking van de sociale lasten 

 (1) ± 35% sociale zekerheidsbijdragen langs werkgeverszijde - (2) 13,07 % sociale zekerheidsbijdragen langs werknemerszijde. Het tarief van ± 35% zal normaliter progressief verminderd worden vanaf 2016 om ten slotte op ± 25% te eindigen, dit evenwel onder voorbehoud van aanvaarding van de wetteksten.

Opmerking : Indien uitgegaan wordt van eenzelfde kost (de 81.000 EUR in onze tabel), zal een zelfstandige een hoger netto bedrag verdienen dan een bezoldigd werknemer. We merken echter op dat de belangrijke besparing op het vlak van sociale zekerheid belast wordt aan het marginaal belastingtarief van 53,5%.

Vergelijking van de (voornaamste) sociale zekerheidsprestaties (bedragen 2015)

 

WERKNEMER

ZELFSTANDIGE 

Ziekte- en invaliditeitsuitkeringen

 • Gedurende de eerste 30 dagen: de werkgever betaalt het gewoonlijk loon verder (gewaarborgd loon)

 

 • Vanaf de 31e dag tot de 12e maand, per dag:

₋         60% van het bruto loon voor de gezinshoofden, alleenstaanden en samenwonenden, met een maximum van 79,95 EUR (6-dagenweek) 


 • Vanaf het 2e jaar, per dag:

₋         65% van het bruto loon voor gezinshoofden, met een maximum van 86,61 EUR

₋         55% van het bruto inkomen voor alleenstaanden, met een maximum van 73,29 EUR

₋         40% voor samenwonenden, met een maximum van 53,30 EUR

 

 • Gedurende de 1ste maand: geen uitkering 

   

 

 • Vanaf de 2e tot de 12e maand, per dag:

₋         55,07 EUR  − met gezinslast

₋         42,01 EUR − alleenstaande

₋         33,80 EUR − samenwonende

 

 • Vanaf de 13e maand, per dag (zonder stopzetting van de activiteit):

₋         55,07 EUR − met gezinslast

₋         42,01 EUR − alleenstaande

₋         33,80 EUR − samenwonende

 

Mogelijkheid tot privéverzekering

 

Gezondheidszorgen

 

De mutualiteit betaalt de grote en kleine risico’s volledig of gedeeltelijk terug. 

De mutualiteit betaalt de grote en kleine risico’s volledig of gedeeltelijk terug.

Geboortepremie

 • 1e kind: 1.223,11 EUR
 • 2e kind: 920,25 EUR
 • 1e kind: 1.223,11 EUR
 • 2e kind: 920,25 EUR 

Moederschap

Moederschapsverlof: 15 weken 

 

Moederschapsuitkering:

 • Voor de eerste 30 dagen: 82% van het bruto loon
 • Vanaf de 31e dag: 75% van het bruto loon met een maximum van 99,94 EUR per dag.

 

Moederschapsverlof: 8 weken (9 weken in geval van meerlinggeboorte). 

Moederschapsuitkering: 449,32 EUR per week

 

Dienstencheques: de zelfstandigen die een kind hebben gekregen, hebben recht op 105 dienstencheques.

 

Gezinsbijslag

Basisbedrag per maand:

 • 1e kind: 90,28 EUR
 • 2e kind: 167,05 EUR
 • 3e kind en volgenden: 249,41 EUR

Basisbedrag per maand:

 • 1e kind: 90,28 EUR
 • 2e kind: 167,05 EUR
 • 3e kind en volgenden: 249,41 EUR 

Rustpensioen

Volledige loopbaan, minimum per jaar:

 • gezinspensioen: 17.181,62 EUR
 • alleenstaandenpensioen: 13.749,63 EUR

Volledige loopbaan, minimum per jaar :

 • gezinspensioen: 17.181,61 EUR
 • alleenstaandenpensioen: 13.108,32 EUR 

Werkloosheidsuitkeringen

In principe: JA

In principe: NEE (maar faillissementsverzekering)

Opgelet evenwel voor schijnzelfstandigheid : de partijen zijn in principe vrij om de aard van hun arbeidsrelatie te bepalen (werknemer of zelfstandige). De door de partijen gekozen kwalificatie moet echter overeenstemmen met de uitvoering die aan de arbeidsrelatie gegeven wordt.

Uit de uitvoering mag m.a.w. geen band van ondergeschiktheid blijken, hetgeen typerend is voor een arbeidsovereenkomst (meer bepaald via instructies over de organisatie en de uitvoering van het overeengekomen werk). Langs de andere kant, dient men er rekening mee te houden dat er in bepaalde gevoelige sectoren (waaronder de bouw en de schoonmaak) een vermoeden geldt van het bestaan van een arbeidsovereenkomst (indien bepaalde socio-economische criteria vervuld zijn).

 

Dit artikel werd geschreven door Nadège Toussaint, Avocat Senior Associate, Claeys & Engels, op 17.11.2015.

Ook u kunt bijdragen tot de inhoud van onze website en een plaats verwerven als referentie voor onze bezoekers. Deel uw expertise, uw verfrissende ideeën en uw visie met ons. Wij zullen uw tekst rechtstreeks publiceren indien hij beantwoordt aan de behoeften van de Brusselse ondernemingen en als u hem zowel in het Nederlands als in het Frans aanlevert.

Wilt u uw expertise delen met duizenden ondernemers? Stuur dan snel uw voorstel naar newsletter@beci.be.


Claeys & Engels
Vorstlaan 280
1160 Brussel
www.claeysengels.be
www.iuslaboris.com