Persbericht  - 18.09.2017

Befimmo investeert 450 miljoen in de Brusselse Noordwijk

Vastgoedgroep Befimmo investeert binnenkort 450 miljoen euro in twee grootschalige projecten die de Brusselse Noordwijk een nieuw gezicht zullen geven: de bouw van het Quatuor gebouw en de herinrichting van de WTC I en II torens.

Het nieuwe ‘Quatuor’ gebouw (60.000 m² - zie foto) is gelegen op de hoek van de kleine ring en van de Koning Albert II-laan en zal de huidige Noord Building vervangen. De vergunning is afgeleverd en de werken zouden begin 2018 moeten starten. De oplevering zal gespreid worden over 2020 en 2021. Befimmo tekende nu al een huurovereenkomst van 15 jaar met Beobank, terwijl deze pas over meer dan drie jaar zal ingaan. Dit akkoord betreft de huur van een toren van 22.000 m². Deze transactie is een tastbaar teken van het vertrouwen dat grote huurders hebben in de toekomst van de Noordwijk.

De World Trade Center I en II worden nu volledig herbekeken en streven twee doelstellingen na: de gebouwen moeten enerzijds stroken met de evoluerende verwachtingen van de gebruikers, maar anderzijds moeten ze ook zelf bijdragen tot de evolutie en de herleving van de onmiddellijke omgeving.

Het nieuwe project zou dezelfde totale oppervlakte behouden als nu (110.000 m²). De kantooroppervlakte zou verminderd worden ten gunste van andere bestemmingen, zoals woongelegenheid. De mix van functies zal zorgen voor een omgeving die zich goed leent tot de uitbouw van een echt buurtleven. De vergunningsaanvragen zouden in de loop van het tweede kwartaal van 2018 worden ingediend en de werkzaamheden zouden van 2020 tot 2023 duren.

Befimmo sloot bovendien een strategisch partnerschap met de firma Silversquare, de Belgische leider in coworking. De meest geschikte ruimtes in de gebouwen van Befimmo zullen - complementair met de klassieke kantoorruimtes - als coworkingruimtes ingericht worden. Silversquare @Befimmo is van plan om in de komende twee jaar vier tot vijf ruimtes te ontwikkelen. De eerste 4.000 m² voor coworking worden ingericht in het Triomf-gebouw. De opening is gepland voor het eerste trimester 2018.

Informatie: www.befimmo.be