Persbericht - 15.09.2017

Bezoek van de Koning aan de Vroegmarkt

Op 14 september 2017 kwam Koning Filip bij de dageraad naar de Vroegmarkt van Brussel (Mabru), op een steenworp van het koninklijk paleis van Laken. De Koning ontmoette er een tiental handelaars, gespecialiseerd in fruit, groenten, wild en gevogelte, producten van de zee en zuivelproducten. Hij sprak er met de actoren van het project DREAM (Distributie en Recuperatie van Etenswaren van Mabru). Dit project met het OCMW als overkoepelend orgaan laat toe om op de Vroegmarkt dagelijks meer dan een ton nog eetbare onverkochte goederen op te halen die vervolgens herverdeeld worden over een tiental verenigingen.

Voor de Koning was dit eveneens de gelegenheid om één van de hofleveranciers van wild en gevogelte te bezoeken, nl. het familiebedrijf W&H, sinds 1987 geïnstalleerd op de markt. De Koning sloot zijn bezoek af met een Brussels ontbijt samen met enkele jonge ondernemers van de Vroegmarkt.

Directeur Laurent Nys verheugt zich om het bezoek van de Koning: “Het is voor ons zeer belangrijk om dit platform te laten kennen dat noodzakelijk is voor de tewerkstelling in het Brusselse Gewest (400 tot 500 personen direct op de site) en voor de voedselvoorziening zowel in het Gewest als in het hele land. Eens zo belangrijk nu het Gewest bevestigde dat de activiteiten van de markt tot 2042 op de huidige site zouden blijven.”

Dit bezoek vond plaats net voor een opendeurdag dat meerdere duizenden mensen naar Mabru lokte.

Informatie: www.mabru.be