Persbericht - 17.05.2017

Bijzondere ministerraad Veiligheid & justitie: takeaways voor ondernemingen

Op de bijzondere ministerraad van zondag 14 mei rond veiligheid en justitie kondigde de regering heel wat nieuwe maatregelen aan. Deze gaan van de invoering van burgerinfiltranten tot de verlenging van de strijd tegen IS. Een aantal van de genomen maatregelen heeft ook een impact op de wijze waarop ondernemingen hun veiligheid organiseren.

Het VBO zet voor u de belangrijkste maatregelen voor de ondernemingen op een rijtje. 

1.      Versnelde minnelijke schikking

Een versnelde minnelijke schikking tussen handelaar en dief wordt mogelijk gemaakt. In Nederland bestaat er reeds een systeem van minnelijke schikking tussen de handelaar en de dief die betrapt werd op het plegen van een diefstal. De handelaar stelt de dief bijvoorbeeld voor, drie keer de prijs te betalen van het gestolen goed en dat doet alle burgerlijke en strafrechtelijke vorderingen vervallen. De versnelde minnelijke schikking zal steeds gebeuren onder toezicht van het openbaar ministerie. Deze regeling moet toelaten om winkelcriminaliteit sneller en kordater aan te pakken.

2.       Bestraffing van schending van handelsruimte

Inbreken in een eigendom dat niet de persoonlijke woonst is zonder een ander strafbaar feit te plegen, kan niet strafrechtelijk bestraft worden. Een handelaar kan bijvoorbeeld geen klacht indienen tegen iemand die in zijn voorraad rondwandelt zolang die niets gestolen heeft. Voortaan wordt de schending van de handelsruimte op dezelfde wijze bestraft als de privéwoning.

3.      Stimulering van elektronische betalingen

De regering wenst het gebruik van elektronische betalingen door handelaars, vrije beroepen en kmo’s aan te moedigen. Door het bezit van cash terug te dringen neemt de veiligheid toe.

Maar voor kleine bedragen of wanneer het aantal transacties laag is, is het voor de winkeliers niet altijd mogelijk om elektronische betaling aan hun klanten aan te bieden. De maandelijkse kost, de aankoop of de huur van terminals en de internetverbinding, kunnen een aanzienlijke kost vertegenwoordigen. De regering zal daarom een fiscale stimulans uitwerken die de volgende vorm kan aannemen: een verhoging tot 20,5% van het aftrekpercentage voor investeringen in verband met digitaal betalen of een verhoogde aftrek van 50% voor de huurkosten van terminals.

4.      Versterking van de strijd tegen cybercriminaliteit

De wereldwijde cyberaanval van afgelopen dagen heeft duidelijk gemaakt dat cybersecurity een absolute prioriteit moet zijn. De maatregelen van de regering gaan duidelijk in de goede richting. Het Belgisch Centrum voor Cybersecurity wordt versterkt en er komt een grootschalige sensibiliseringscampagne omtrent cyberveiligheid bij kmo’s. Het VBO onderlijnt wel dat men niet uit het oog mag verliezen dat ook de politie over de nodige expertise en middelen dient te beschikken om cybercriminaliteit te bestrijden. De strijd tegen de cybercriminaliteit is immers een fundamentele randvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de digitale economie. Via de Cyber Security Coalition zet het VBO volop in op preventie en bewustwording inzake cyberveiligheid voor alle ondernemingen. Zo stelt de Coalition o.a. een gratis kant-en-klare kit ter beschikking om personeel te sensibiliseren.

5.       Screening van gevoelige functies

Werknemers die gevoelige functies uitoefenen of toegang hebben tot bepaalde lokalen, zowel in de openbare als in de privésector, zullen worden gescreend door de staatsveiligheid. Het gaat bijvoorbeeld om functies in kerncentrales, datacenters of andere kritische infrastructuren. De screeningsverplichting zal gelden zowel voor het nieuw aan te werven als voor huidige personeel.

Over al deze maatregelen bestaat er een akkoord binnen de regering. Het is belangrijk dat er nu snel werk wordt gemaakt van de concrete realisering ervan. “Als het op de veiligheid van onze ondernemingen aankomt, zien we deze maatregelen liever vandaag dan morgen in werking treden.” Aldus Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal van het VBO.

Contact:

Competentiecentrum Recht & Onderneming, VBO

-        Philippe Lambrecht, pl@vbo-feb.be, 02.515.08.82
-        Anneleen Dammekens, ada@vbo-feb.be, 02.515.08.38
-        Erik Peetermans, ep@vbo-feb.be, 02.515.08.85