De handelsfederatie Comeos heeft lang geijverd om een versoepeling te verkrijgen van de regeling op nacht- en zondagswerk. Dominique Michel: “In onze jaarlijkse studie rond e-commerce hebben we vastgesteld dat meer dan 40% van de online aankopen van de Belgen ’s avonds en ’s nachts gebeurt. We hebben ook gezien dat er op een zondag quasi evenveel online transacties zijn als op een zaterdag. Alleen konden de Belgische handelaars daar nooit aan beginnen omdat de nacht in België al om 20 uur ingaat en zondagswerk evenmin toegelaten is.”

Halt aan Belgische jobs die verdwijnen aan de buurlanden

Met de nieuwe regeling wordt het voor ondernemingen mogelijk om nacht- en zondagswerk voor e-commerce te organiseren met het akkoord van 1 vakorganisatie.  Daarvoor was dat enkel mogelijk mits het akkoord van alle aanwezige vakorganisaties. Michel: “In de praktijk kwam er dus zelden of nooit een regeling tot stand en dat had tot gevolg dat de meeste e-commerceactiviteiten overgenomen werden door buitenlandse spelers die zich net buiten onze landsgrenzen installeerden. België is daardoor ruim 14.500 jobs misgelopen. Dat is dramatisch.”

Loonkost blijft zorgenkind

De nieuwe regeling is een stap in de goede richting maar de weg is nog lang aldus Comeos: “We zitten in de handel nog altijd met een aanzienlijke loonhandicap. Zelfs met de tax shift bedraagt die vandaag nog altijd 17%. We hopen dat de regering ook daar dezelfde vastberadenheid toont om te kiezen voor jobs.”