Persbericht - 19.04.2017

Euler Hermes Belgium lanceert EH Cyber & Fraud Cover: Een nieuwe polis tegen de frauderisico’s

Euler Hermes, wereldleider in risicobeheer van schuldvorderingen, biedt een nieuwe verzekering aan dat fraude en cyberfrauderisico’s voor bedrijven dekt: « EH Cyber & Fraud Cover ».

Euler Hermes is reeds een expert in kredietverzekering, incasso en borgstelling. Nu heeft het bedrijf besloten om haar productaanbod uit te breiden en bedrijven een verzekering tegen cyber crime en fraude aan te bieden. Hiervoor bouwt Euler Hermes België verder op 30 jaar fraude-expertise op de Duitse markt en meer recent op de Franse markt.

« Deze nieuwe polis beantwoordt duidelijk aan de noden van de Belgische bedrijven. De meest recente economische studie* toont aan dat 68% van de grote bedrijven in België het slachtoffer zijn geworden van minstens één fraudegeval. Dit was het geval voor 19% van de KMO’s » aldus Bernd Lehmann, CEO van Euler Hermes Belgium. « Fraude kan een even grote impact hebben als wanbetaling op de cashflow van een bedrijf. De gevolgen kunnen catastrofaal zijn en niemand is veilig. Een fraudeverzekering biedt dus extra bescherming voor de omzet en draagt bij tot een veilige groei. »

Volgens PWC zijn de meest voorkomende fraudegevallen in België cyberaanvallen (65%). Verduistering is de gemakkelijkste fraude om te plegen. Belgische bedrijven krijgen dus met verschillende soorten fraude te maken. Om een optimale dekking aan te bieden, heeft Euler Hermes Belgium « EH Cyber & Fraud Cover » ontwikkeld. De polis biedt een complete dekking tegen:

1. Interne fraude: gepleegd door een werknemer, zoals schending van vertrouwen of verduistering van fondsen. Dit kan zwaar doorwegen op de financiële gezondheid van de onderneming;

2. Externe fraude: gepleegd door een derde partij, zoals oplichting en identiteitsdiefstal. Deze vorm komt steeds vaker voor;

3. Cyber fraude treft 65% van de Belgische ondernemingen.

« EH Cyber & Fraud Cover dekt directe financiële verliezen, maar eveneens de gevolgen voor de reputatie en de juridische kosten in geval van fraude» bevestigt Henk Deraedt, Director Specialties and Banking Channel. « Bedrijven zullen adequate steun krijgen vanaf het moment dat fraude wordt waargenomen. Dit zal hen in staat stellen om de risico's van fraude beter te kunnen inschatten en hun activa beter te kunnen beschermen door het toepassen van best practices die we delen.»

*PWC Global Economic Crime Survey 2016