29.05.2017

Fair-play restaurants: een label dat vertrouwen inboezemt

Restaurateurs en traiteurs zijn getalenteerde mannen en vrouwen met passie voor hun vak. Zij stellen alles in het werk om hun klanten elke dag een mooie en intense ervaring te bieden met de familie, als koppel of in groep rond een lekkere maaltijd.

Maar zij zijn ook baas van een kleine onderneming met verantwoordelijkheden tegenover hun klanten, personeel en leveranciers. Dit vereist een markt waar alle spelers te werk gaan volgens dezelfde regels. Oneerlijke concurrentie legt echter een ondraaglijke druk op restaurants en traiteurs die het fair proberen te spelen en alle sociale en fiscale regels toepassen. Deze dumping is per slot van rekening slecht voor iedereen.

Hoe kunnen wij uit deze onevenwichtige situatie geraken? Door controles en sancties? Of door aanmoediging van echte burgerzin en eerlijk gedrag? Dat is het klimaat dat het “Fair Play Restaurant”-label, een initiatief van de Belgian Restaurants Association met de steun van de Meester Koks van België, wil aanmoedigen! Het label wil ondernemings- en innovatiezin en het streven naar kwaliteit en transparantie benadrukken.

Restaurants met het Fair Play label hebben de “geregistreerde kassa met fiscale data module” (soms ook “black box” genoemd) geactiveerd en overhandigen hun klanten een geldig kasticket zoals bepaald door de wet. Alleen klanten die het concept kennen, kunnen na betaling van hun rekening zien dat het kasticket conform is.

Vandaag hebben vermoedelijk slechts de helft van de restaurants in België hun wettelijk geregistreerd kassasysteem geactiveerd. Hierover bestaat geen zekerheid, zelfs niet bij de FOD Financiën, omdat controle onvermijdelijk ter plaatse moet gebeuren.

Restaurateurs en traiteurs die hun geregistreerde kassasysteem met fiscale module geactiveerd hebben, kunnen het label “Fair Play Restaurant” krijgen. Zij worden gevraagd om hun certificatieaanvraag online te formuleren op de website van de Belgian Restaurants Association. Zij dienen een scan of foto te downloaden van een btw-ticket afkomstig van hun geregistreerde kassa op de dag van hun aanvraag. Dit ticket wordt geanalyseerd door een onafhankelijke certificatie-instelling. Indien het ticket conform is, krijgt het restaurant het label “Fair Play Restaurant”.

Informatie: www.b-r-a.be