02.09.2016

Het MIC vergemakkelijkt de toegang van IT studenten tot de bedrijfswereld

 In het raam van zijn opdracht – de ontwikkeling van de ITC sector in Brussel – bestendigt en verstevigt het Microsoft Innovation Center Brussels (www.mic-brussels.be) zijn bedrijfsstageprogramma voor laatstejaars bachelor studenten.

Het Microsoft Innovation Center Brussels is een gemengd overheid- en privé-initiatief dat de creatie van startups en banen in de ITC sector van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tracht te ondersteunen. Naast begeleidingsprogramma’s voor startups biedt het MIC al sinds meerdere jaren stages voor laatstejaars bachelor studenten in informatica. Zulke stages duren 15 weken (tussen februari en mei). Startups, KMO’s en de grotere bedrijven krijgen hiermee de gelegenheid om de diensten van één tot drie studenten in te huren voor de verwezenlijking van een informaticaproject. Dit programma is bijzonder interessant voor ondernemingen die hebben beslist hun informatica-activiteiten gedeeltelijk of volledig uit te besteden.

Cécile Jabaudon, Operational Director van het MIC Brussels, licht de praktische aspecten van de stage toe: “De ondernemingen presenteren ons eerst het informaticaproject dat zij wensen te verwezenlijken aan de hand van de core-technologieën van Microsoft – .Net, Azure of Xamarin bijvoorbeeld. Onze coaches analyseren en valideren het project en zoeken nadien de student van wie het profiel het best beantwoordt aan de verwachtingen. Dit gebeurt aan de hand van een voorafgaandelijke bekwaamheidstest. Daarna kan de stage beginnen. De student werkt drie dagen per week in de onderneming en twee dagen op het MIC, waar hij begeleiding en advies krijgt van onze deskundige coaches, zowel wat betreft de technische ontwikkeling van de oplossing als het projectbeheer. Doorheen de ganse stage bestaat een nauwe interactie tussen de student, zijn mentor en de onderneming. Deze aanpak zorgt er voor dat het project volledig beantwoordt aan de verwachtingen van de ondernemingen, zowel wat betreft de specificaties als de uitvoeringstermijn.”

Met dit programma krijgt jaarlijks een vijftiental bachelors toegang tot een stage. “De ondernemingen zijn hiermee bijzonder opgetogen. In 2016 heeft 60% van de ondernemingen die het jaar voordien aan het programma hadden deelgenomen, opnieuw een stagiair aangevraagd”, verheugt zich Cécile Jabaudon. Ze vertelt erbij dat het MIC van plan is meer toekomstige gediplomeerden van het Onderwijs voor Sociale Promotie in zijn stageprogramma op te nemen, want die mensen hebben het meestal moeilijker om aan een stage te geraken. “We zijn bovendien steeds op zoek naar ondernemingen die toekomstige gediplomeerden in informatica wensen te verwelkomen. Voor dit jaar beogen we een twintigtal stagiairs.” Het programma verloopt in het Engels; zowel Franstalige als Nederlandstalige kandidaten zijn dus welkom. Ook dient gezegd dat de deelnamekosten voor de ondernemingen bijzonder redelijk zijn, vergeleken met de ontwikkelingskosten van een applicatie of een website.

De kandidaturen van ondernemingen worden tegen eind september verwacht. “Hun project hoeft niet noodzakelijk diep in de technische details te gaan: het wordt trouwens later verduidelijkt en gevalideerd via een dialoog met de coaches van het MIC en de studenten”, beklemtoont Cécile Jabaudon. Meer informatie vindt u op info@mic-brussels.be

MIC Brussels

OUAT! onthaalt stagiairs van het MIC Brussels

De Brusselse startup OUAT! werd door Nicolas Vertommen en Matthieu Egloff opgericht als tussenpersoon tussen klanten en contractanten in de sectoren van de biowetenschappen en de marketing. De onderneming wendde zich tot het MIC Brussels voor de verwezenlijking van een webplatform in de Cloud. Het project is bedoeld voor de configuratie van biotechnologische procedés, hun schikking in de ruimte en hun 3D afbeelding in virtual reality, een aanpak die talloze interactiemogelijkheden biedt. Concreet onthaalde OUAT! drie stagiairs in 2015 en één in 2016 (die trouwens een baan aangeboden kreeg). "Met deze stage raken jongeren vertrouwd met nieuwe spitstechnologieën in een bijzonder dynamische sector. En wij beschikken over gespecialiseerde vaardigheden voor de ontwikkeling van ons platform”, vertelt Nicolas Vertommen. Hij voegt eraan toe dat de studenten op die manier de concrete resultaten van hun werk zien, wat bijzonder aanmoedigend en motiverend overkomt. www.hakobio.com