Persbericht - 18.05.2017

L’Oréal zet zich extra in om zijn duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken 

De gevolgen van de klimaatveranderingen worden steeds duidelijker, ook in de cosmeticasector. De groep L’Oréal onderstreept zijn verbintenis om de ecologische voetafdruk van zijn activiteiten drastisch te verminderen en beklemtoont zijn voornemen om initiatieven ten gunste van het klimaat te nemen.

“De verandering van het klimaat heeft nu al een impact op de meest kwetsbare groepen, onder andere gemeenschappen van producenten bij wie wij sommige ingrediënten aankopen. Denk maar aan de karitéboter in Burkina Faso en de arganolie uit het zuiden van Marokko”, verklaart Alexandra Palt, Directrice Duurzame Ontwikkeling van de groep L’Oréal. “Wij moeten dringend optreden. Wij zijn nu halverwege onze doelstellingen voor 2020 en gaan ons extra inzetten om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en onze doelstellingen te bereiken, onder andere wat betreft duurzame productie en innovatie.”

De resultaten die L’Oréal in zijn voortgangsverslag 2016 publiceert aangaande het duurzame-ontwikkelingsprogramma Sharing Beauty With All getuigen van de geleverde inspanningen. Dankzij 67% vermindering van de CO2 uitstoot in absolute waarde in zijn fabrieken en distributiecentra ten opzichte van 2005, bereikte L’Oréal zijn doelstelling van -60% tegen 2020 vier jaar vroeger dan voorzien, ondanks een stijging van 29% van de productie tijdens dezelfde periode. Bovendien beschikt de groep sinds eind 2016 over 15 industriële sites die nu koolstof-neutraal zijn.

De CDP, een zelfstandige internationale organisatie die de milieuprestaties van ondernemingen meet, juicht dit merkwaardige resultaat toe. Onder nagenoeg 3.000 onderzochte ondernemingen was L’Oréal in 2016 een van de twee ter wereld die een AAA-score (het maximum) kregen in de rangschikking die de CDP opstelde rond drie belangrijke onderwerpen: bescherming van het klimaat, duurzaam beheer van het water en strijd tegen de ontbossing.

Informatie: www.loreal-paris.fr