Persbericht - 26.07.2017

Maatregelen e-commerce begrotingsakkoord: een slag in het water

Vandaag maakte de regering-Michel het zomerakkoord bekend. Comeos is teleurgesteld door deze zogenaamde hervormingen. België staat achter op vlak van e-commerce en deze maatregelen zullen hier niets aan veranderen.

“Een slag in het water,” volgens Dominique Michel, CEO Comeos. “Zowel aan de flexibiliteit als aan de loonkosten werd niets gewijzigd. Een gemiste kans”.

In praktijk geen flexibiliteit

Nachtarbeid

De regering-Michel kondigde deze ochtend een zogenaamde soepelere regeling voor nachtarbeid in de sector van e-commerce aan. Nachtarbeid tussen middernacht en 5u kan vanaf 1 januari 2018 ingevoerd worden via een cao met slechts één vakbond.

Comeos ziet dit echter als een symbolische maatregel die niets zal opleveren. Ondernemingen willen namelijk – in eerste instantie – van 20u tot middernacht kunnen werken. Hiervoor werden geen maatregelen genomen. Dit moet nog steeds via een wijziging van het arbeidsreglement waarvoor zeer vaak het akkoord van alle vakbonden vereist is. Het wordt dus gemakkelijker om personeel om 3u ’s nachts te laten werken dan om 22u.

“Deze maatregel wijzigt niets,” reageert Dominique Michel. “Geen enkel bedrijf zal beginnen werken vanaf middernacht als er van 20 tot 23u59 niets gedaan kan worden.”

Zondagarbeid

Ook de maatregel rond zondagsarbeid is een schijnvertoning: “Om zondagsarbeid toe te laten, moet het arbeidsreglement aangepast worden. Hiervoor is opnieuw zeer vaak het akkoord van alle vakbonden nodig. Het brengt ons geen stap vooruit”.

Flexi-jobs

Flexi-jobs worden uitgebreid naar de kleinhandel (PC 201, 202.01, 202, 311 en 312). Concreet betekent dit dat iemand die reeds elders 4/5 werkt, vanaf 1 januari 2018 nu ook voordelig zou kunnen bijklussen in de handel. Voor kleine handelaars is dit positief, maar voor de grote ketens is dit praktisch onhaalbaar.

Geen loonkostenverlaging voor handel

Ondanks recente beloftes vanuit regeringskringen, stellen we vast dat er geen maatregelen werden getroffen om de loonkosten in de handel te verlagen. De loonhandicap van 17% blijft, ondanks de tax shift.

“Vandaag wordt één op de twee online bestellingen in het buitenland voorbereid. De symbolische maatregelen van de regering zullen hier niets aan veranderen.”