Persbericht - 09.03.2017

Nieuwe erkenning voor VAL-I-PAC : de focus ligt nu op gedragsverandering bij bedrijven op vlak van milieu.

VAL-I-PAC werd opgericht in 1997 op initiatief van de Belgische economische wereld en heeft als doel de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen te stimuleren en coördineren. Vandaag biedt de vzw zijn diensten aan bijna 7.000 bedrijven.

Overeenkomstig de wetgeving diende VAL-I-PAC vorig jaar een nieuwe erkenningsaanvraag in bij de Interregionale Verpakkingscommissie en kreeg begin dit jaar zijn nieuwe erkenning: dit al voor de vijfde opeenvolgende keer en deze geldt voor de komende 5 jaar (2017-2021).

Wat verandert er voor de betrokken bedrijven? Welke nieuwigheden moeten vermeld worden? Hoe is de nieuwe situatie?

Francis Huysman, Algemeen Directeur van VAL-I-PAC, is globaal tevreden met dit nieuw akkoord. “De indiening van het erkenningsdossier is steeds een opportuniteit om aan de overheid een uitgebreid overzicht te geven over onze werking. De positieve resultaten die VAL-I-PAC levert sinds het ontstaan, het optimale beheer van de middelen en de voorgestelde initiatieven om gedragsverandering bij bedrijven te stimuleren, zijn elementen die in het voordeel van de goedkeuring van de nieuwe erkenning hebben gespeeld.
De principes die aan de basis van onze werking liggen en onze pragmatische aanpak werden bijgevolg bevestigd.”

 • Onze “core business” is nog steeds de recyclage doelstellingen (80%) voor bedrijfsmatig verpakkingsafval te behalen. VAL-I-PAC overtrof jaar na jaar de doelstellingen die de Belgische wetgeving oplegt voor de markt.
 • Met het oog op het stimuleren van selectieve inzameling van verpakkingsafval, voorziet VAL-I-PAC een systeem van financiële incentives aan ontpakkers die inspanningen leveren op het vlak van selectieve inzameling. In 2016, kwamen er meer dan 35.000 bedrijven in aanmerking om een premie te ontvangen voor hun selectieve inzameling .

Maar naast deze twee basis principes zijn er nog een reeks nieuwe initiatieven opgenomen in de nieuwe erkenning. Een overzicht van de voornaamste:

 • Bedrijven stimuleren om te starten met selectieve inzameling 
  De startpremie van 100 € die al bestond voor bedrijven die starten met de selectieve inzameling van papier en karton via een rolcontainer wordt uitgebreid naar de selectieve inzameling van alle verpakkingsafval bij bedrijven (plastic, hout, …) en wordt ook onafhankelijk van welk type container wordt geplaatst. Dit om nog meer bedrijven tot selectieve inzameling aan te zetten.
 • Preventie en circulaire economie
  Preventie ivm verpakkingen (lichter, beter recycleerbaar, ..) is een constante zorg voor veel ondernemingen geworden. VAL-I-PAC deed al gratis verpakkingsdiagnoses en lanceerde met Fost Plus (verantwoordelijk voor de huishoudelijke verpakkingen) de Greener Packaging Awards die "best practices" belonen op dit gebied.
 • Nieuwe initiatieven voor de inzameling van plastic afval
  De laatste jaren boekten Belgische ondernemingen een opmerkelijke vooruitgang op vlak van recyclage van kunststofafval : 18 jaar gelegen werd slecht 28 % van de kunststofverpakkingen bij bedrijven gerecycleerd, vandaag zitten we aan 56 %. Dit cijfer lijkt nu echter enkelen jaren te stagneren. Daarom zijn er nu een aantal projecten in testfase om extra stromen kunststofafval selectief in te zamelen en richting recyclage te sturen zoals bv plastic strapbanden, EPS of folies.
 • Administratieve vereenvoudiging voor bestaande klanten.
  De declaratie methode op basis van omzetcijfers (en niet op basis van tonnage) was tot voordien enkel voor bedrijven waarvan de hoeveelheid verpakkingsafval minder dan 5 ton bedroeg. De drempel stijgt tot 10 ton per jaar: bijna de helft van de VAL-I-PAC klanten komt nu in aanmerking om deze vereenvoudigde methode te gebruiken.
 • Zicht op de materiaalstromen i.p.v. verpakkingstromen
  De overheid wil de reikwijdte van de rapportering door afvalophalers uitbreiden naar materiaalstromen: dit betreft dus het monitoren van bedrijfsmatige afvalstromen en niet enkel de stromen van verpakkingsafval.
 • Zicht op de evolutie van het aantal bedrijven die afval sorteren
  VAL-I-PAC zal ook jaarlijks een rapport moeten maken van de graad van selectieve inzameling per sector en per gewest. De zogenaamde “barometer” van selectieve inzameling bij bedrijven.
  De laatste twee instrumenten moeten de basis vormen voor de regionale overheden en kabinetten om het gevoerde beleid inzake sortering en recyclage van afvalstromen bij bedrijven te evalueren en eventueel bij te sturen.

“De range van onze activiteiten is dan ook aanzienlijk uitgebreid. Toch blijft onze focus het vervullen van de wettelijke terugnameplicht die onze 7000 klanten ons toevertrouwd hebben. Een uitdaging die een efficiënt dagelijks beheer en de implementatie van een meer participatief management model vraagt”, concludeert Francis Huysman.