Persbericht - 28.03.2017

60ste verjaardag van het Verdrag van Rome :
onze economische unie heeft nog steeds een toekomst

 Het is niet belangrijk of men optimist is of pessimist; belangrijk is om vastberaden te zijn - Robert Schuman

60 jaar na de ondertekening van het Verdrag van Rome, op een moment dat de EU zich voorbereidt op het vertrek van het Verenigd Koninkrijk, is de stelling van Robert Schuman, een van de stichtende vaders van Europa, actueler dan ooit. Waar zouden we staan zonder het vrij verkeer van personen, goederen en kapitaal? Zonder een gezamenlijke binnenmarkt? Zonder de euro? Zonder de Erasmus-uitwisselingen voor de jongeren?

Daarom herhalen wij, de voorzitters van de Europese Kamers van Koophandel, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onze steun aan de grote principes van het Europese project. De ambitie van “economische en sociale vooruitgang” die in de oprichtingsakte van de Europese Economische Gemeenschap stond ingeschreven, moet onverminderd verder worden nagestreefd.

De Europese eenheidsmarkt is in onze ogen een van de grootste successen van de Unie. Ze is een hefboom voor groei en welvaart. Ze heeft ervoor gezorgd dat Europa een economische grootmacht is kunnen worden in de internationale handel. Meer dan driekwart van de 751 ondernemers die op initiatief van EUROCHAMBRES in het najaar van 2016 in het halfrond van het Europese Parlement in Brussel waren samengekomen, heeft zich dan ook uitgesproken voor een verdere verdieping van deze eenheidsmarkt.

Goede economische en handelsrelaties dragen ook bij tot een betere verstandhouding tussen culturen en volkeren. Al meer dan 70 jaar lang kennen we vrede en stabiliteit in Europa. In het licht van de gebeurtenissen van de afgelopen jaren, van de internationale terreurdreiging, van de politieke, sociale, economische en milieu-uitdagingen moeten we ons verenigen en en mogen we niet toegeven aan de lokroep van nationalistische tendensen.

Maar Europa en de Europese Unie zijn geen vanzelfsprekendheid. Het is een project waarvan wijzelf de bouwheren zijn. Als ondernemers zijn wij trots onze bijdrage te kunnen leveren door het scheppen van arbeidsplaatsen. Wij zijn de motor van de Europese economie en willen meebouwen aan een Europa dat resoluut zoekt naar verbeteringen en vereenvoudigingen van de economische relaties. Volgende vier concrete acties zijn daarbij prioritair.

Ten eerste moet de digitale eenheidsmarkt worden geïmplementeerd, zodat markttoegang wordt vergemakkelijkt. Tweede prioriteit is de energie-unie, een noodzaak voor een efficiënter gebruik van de grondstoffen en energiebronnen. Ten derde moet het wegwerken van fiscale belemmeringen een einde maken aan de huidige ongelijkheden in de Europese interne markt. Een laatste prioriteit is vorming en tewerkstelling, omdat we een toekomst willen geven aan onze jongeren, aan al wie werkt en wil werken.

Allen samen moeten we ons achter deze prioriteiten zetten, als bewijs van de vastberadenheid die we zo broodnodig hebben. Als vertegenwoordigers van het bedrijfsleven moeten wij ervoor zorgen dat onze nationale en Europese beleidsmakers en ondernemingen met elkaar spreken, dat de Europese Unie het leven van de bedrijven vereenvoudigt en niet ingewikkelder maakt. We moeten onze stem laten horen en concrete voorstellen doen die beantwoorden aan deze prioriteiten. We moeten het Europese project ter harte nemen en er opnieuw een project van maken waar we trots op zijn en dat zorgt voor sociale en economische groei!

 

René Branders
Voorzitter, Federatie van Belgische Kamers van Koophandel

Michel Wurth
Voorzitter, Kamer van Koophandel Groot-Hertogdom Luxemburg

Pierre Goguet
Voorzitter, CCI France

Eric Schweitzer
Voorzitter, DIHK

Ivan Lo Bello
Voorzitter, Unioncamere