Persbericht - 20.06.2017

Software om in ondernemingen de loongelijkheid voor mannen en vrouwen in goede banen te leiden

De Reward Advisory Tool integreert de intenties van het revolutionaire IJslandse wetsontwerp dat tegen 2020 vaste vorm zou moeten krijgen

YoumanCapital, de Brusselse uitgever van software voor humanresourcesmanagement, vierde zopas de geslaagde lancering van zijn Reward Advisory Tool. Deze SaaS-applicatie maakt het mogelijk de loonsverhogingen voor werknemers in kleine of grote ondernemingen te objectiveren en houdt tegelijk ook rekening met de budgetlimieten. De Reward Advisory Tool (RAT) functioneert op basis van een algoritme dat in samenwerking met de academische wereld werd ontwikkeld, en dat enkel objectieve, gedocumenteerde en anonieme criteria hanteert.

"De wet, die in 2020 in IJsland van kracht zou kunnen worden, zal ondernemingen in de openbare en de privésector verplichten om mannen en vrouwen gelijk te verlonen voor gelijkwaardig werk. En dat is een heel goede zaak", benadrukt Reggy-Charles Degen, Managing Partner bij YoumanCapital. "Bovendien zullen bedrijven met minstens 25 werknemers een certificaat moeten verwerven dat bevestigt dat dit gelijkheidsbeleid bij hen wel degelijk van kracht is."

"De software van YoumanCapital integreert de intenties van het revolutionaire IJslandse wetsontwerp. Hij beantwoordt aan de verwachtingen van organisaties die een eerlijk loonbeleid willen voeren. Dit verloopt via objectieve criteria en met de nodige transparantie die audits van interne of externe controleurs kunnen doorstaan. Kortom: een tool om in overweging te nemen voor wie gelijke behandeling van mannen en vrouwen wil garanderen, zelfs als deze tool niet in staat is rekening te houden met de vooroordelen die ieder van ons weleens heeft in genderkwesties (de fameuze gender bias)", stelt Isabella Lenarduzzi, de oprichtster van JUMP.

Om zijn missie te vervullen, is deze software in staat de loonsverhogingen te bepalen op basis van de marktwaarde van de rollen (of functies) van de werknemers, hun loonpakket op een zeker moment en hun evaluatie. Deze laatste combineert drie dimensies: de prestaties (kijk op het verleden), de competenties (kijk op het heden) en het talent (kijk op de toekomst). Talent geldt hierbij als synoniem voor potentieel.

De marktwaarden van de rollen worden bepaald op basis van anonieme gegevens die gespecialiseerde bedrijven met faam inzamelen. Klanten van YoumanCapital krijgen toegang tot die data via de applicatie Reward Advisory Tool. Deze gegevens zijn gekoppeld aan specifieke rolprofielen (boekhouder, directeur, informaticus, …) en aan hun gemeenschappelijke professionele verwachtingen (vermogen om problemen op te lossen, aanleg om projecten te beheren, soorten taken, …).

De opeenvolgende loonsverhogingen worden door de applicatie Reward Advisory Tool beheerd, en dat in het kader van een algemeen bedrijfsloonbeleid dat individuele gevallen overstijgt.

Zo berekent de applicatie de loonsverhogingen voor alle medewerkers van een organisatie, afhankelijk van hun huidige loon, hun specifieke rolprofiel, de professionele verwachtingen waaraan ze hebben voldaan en hun bereikte niveau van prestaties, competenties en talent (of potentieel). En bij dit alles wordt het wettelijke kader gerespecteerd dat de ondernemingen opgelegd krijgen in de landen waar ze actief zijn.

YoumanCapital heeft hiertoe in het algoritme van zijn applicatie een set van criteria gedefinieerd en geïntegreerd die deze verschillende elementen en niveaus haarfijn kwalificeren. Ondernemingen die over de Reward Advisory Tool beschikken, zijn in staat hun loonmassa door de tijd te beheren en op een billijke wijze te verdelen door te steunen op louter anonieme en objectieve data.

Vandaag beheert de software van YoumanCapital loonsverhogingen in België en in 6 andere Europese landen. In de loop van 2017 zal worden gestart met de uitrol ervan in de andere werelddelen.