Persbericht - 22.09.2017

Zelfstandigen tevreden over hun lot

Meer en meer mensen kiezen een carrière als zelfstandige. Sommigen beginnen hun actieve loopbaan meteen in het zelfstandigenstatuut, velen zetten de stap pas nadat ze enkele jaren in loondienst aan het werk zijn geweest. Waarom nemen ze die toch wel ingrijpende beslissing? Wat verwachten ze van die carrièremove? En kunnen ze daar achteraf met tevredenheid op terugkijken? Het Sociaal Verzekeringsfonds Acerta stelde deze vragen aan 1600 zelfstandigen.

In de redenen om zelfstandig te worden, staat bij 81,7% ‘eigen baas’ (bij 31,4% van de zelfstandigen staat het zelfs op nummer één). En ze komen niet bedrogen uit: de meesten vinden dat die verwachting ook is ingelost. Slechts 8% moet constateren dat dat niet gelukt is.

Het kunnen toepassen van opgebouwde kennis & vaardigheden is voor velen nog zo een belangrijke motivator om zelfstandig te worden. Hoe hoger de scholing, hoe belangrijker de inzet van kennis & vaardigheden wordt ingeschat.

Minder bevredigend vergaat het de verwachtingen in verband met de controle over de balans werk-privé. 60% zet dat argument in hun top-5 van argumenten pro. “Van die 60% moet 24% concluderen dat privé en werk ook in het zelfstandigenstatuut niet in balans zijn”, stelt Fabienne Evrard, directrice Starters & Zelfstandigen. “Enkel de financiële motivatie van bij de start scoort in de evaluatie nog slechter.”

En geld? 58,5% gaf dit aan, het staat meestal op de derde of vierde plaats in de top-5, net voor de persoonlijke ontplooiing. Van alle argumenten is het financiële uiteindelijk het argument waarvan zelfstandigen bekennen dat het hen het minst goed gelukt is. De waardering van klanten en eigen kennis & vaardigheden kunnen inzetten: deze verwachting scoren het hoogste.

Informatie: www.acerta.be