13.09.2016 - Persbericht

13.765 ondernemingen en zelfstandigen verlieten Brussel

Het negatieve netto saldo bedraagt 3.624 vertrokken ondernemers. BECI roept op tot actie

“Daar worden we even stil van: het aantal zelfstandigen en ondernemingen dat sinds januari 2011 elders groenere weiden is gaan opzoeken, zonder volledige compensatie door de aankomst van andere ondernemers…” Dit betreurt BECI aan de hand van een studie die de werkgeversorganisatie en haar partner Bisnode over de netto migratie van Brusselse economische activiteiten heeft verricht. De studie bevestigt de verhuizingsplannen die ondernemingen aangekondigd hadden en waarvan de jongste halfjaarlijkse barometer van de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel gewag maakte. Nagenoeg 50% van de respondenten meldden dat ze willen verhuizen (een minderheid hiervan binnen Brussel zelf).

Uit de meningen blijkt dat het wantrouwen op gewestelijk niveau de boventoon voert. “De gevolgen van de lock-down en van de terreuraanslagen hebben de gewestelijke regering diep geraakt”, stelt BECI vast. Ongeveer 72% van de respondenten heeft weinig of geen vertrouwen. 15% is neutraal en de rest uit zich positief. Wat de Ministers betreft, behoudt Guy Vanhengel (Financiën en Budget) de hoogste populariteit (gemiddeld 2,94/5), gevolgd door Didier Gosuin (Economie en Werk, 2,87) en Céline Fremault (Milieu en Energie, 2,6). Cécile Jodogne is laatste in de lijst. Alle waarderingscijfers zijn gedaald. De sterkste achteruitgang treft Pascal Smet (Mobiliteit en Openbare Werken), die van 2,32 naar 1,88 terugvalt… 

De respondenten uiten zich redelijk positief over de persoonlijkheid van Didier Gosuin, maar gevoelig minder over hoe hij sinds twee jaar presteert. Twee antwoorden op drie getuigen (minstens) van ontevredenheid. Iets meer dan 20% is tevreden of zeer tevreden. “Hier en daar werd wel vooruitgang geboekt. Denk maar aan het Gewestelijk Plan voor de Kringloopeconomie of de Small Business Act, maar deze initiatieven lopen verloren in een neerslachtige economische context die nog steeds onder het toegetakelde imago van Brussel na de terreuraanvallen gebukt gaat”, oordeelt BECI. Het vertrouwen in de federale overheid scoort wel iets beter, met slechts 44% ontevredenen. “Wellicht een gevolg van de tax shift”, aldus nog BECI. 

Welke Brusselse thema’s zouden in september voorrang moeten krijgen? 65% van de respondenten stemt voor mobiliteit (tegen 55% tijdens de vorige tien opiniepeilingen). Daarop volgt de vermindering van de gewestelijke en gemeentelijke fiscaliteit, “die vaak als overdreven en soms zelfs als arbitrair overkomt”, zegt BECI, die chantagegevallen citeert voor het verkrijgen van een vergunning in een Brusselse gemeente. Bij de opkomende ideeën vermeldt BECI de kilometerheffing, die 43% van de ondernemers voortaan als ‘interessant’ beoordeelt (tegen 33% in november verleden jaar). “En 56% wenst de creatie van een mobiliteitsbudget”, verheugt BECI zich.

Stemmen de ondernemingen met hun voeten? Een aanvullende studie van BECI/Bisnode bevestigt deze trend. Sinds 1 januari 2011 hebben 13.765 ondernemingen en zelfstandigen hun sociale zetel buiten Brussel verhuisd, vergeleken met 10.141 die naar Brussel zijn getrokken. Het verschil is een negatief saldo van 3.624 eenheden (36% ondernemingen en 64% zelfstandigen). De bedrijven verplaatsten zich voornamelijk naar Vlaams-Brabant (31%) of Waals-Brabant (29,2%). Brussel, Elsene en Ukkel staan bovenaan de rangschikking van de stadverlaters (12%, 11,6% en 10,8%), maar ook van de nieuwkomers (16%, 14% en 10%), al kunnen de proporties in absolute cijfers wisselen.

Onder de verhuizende bedrijven vinden we vooral BVBA’s (58,5% verlaters en 66% nieuwkomers), 17% naamloze vennootschappen en 8% VZW’s. In relatieve cijfers worden die perfect gecompenseerd, maar niet in volume. Bij de voornaamste vertrekkende ondernemingen citeren we ENI, BAT Belgium, Citroën Belux, AGC Glass en Levi Strauss. Nochtans hebben deze resultaten geen directe impact op de werkgelegenheid. De sectoren die Brussel verlaten zijn onderzoek en technologieën (25,6%), groothandel en detailhandel (18,5%) en bouw (11,3%). Nieuwkomers zijn voornamelijk actief in sectoren als managementadvies (10,4%), groothandel en kleinhandel (17,5%) en vastgoed (7,7%).

De wederopbouw van de reputatie van Brussel en van het vertrouwen van de ondernemingen moeten de prioriteiten vormen voor de komende maanden, meer bepaald wat betreft de mobiliteit, besluit BECI.

 Methode: 

Technische kenmerken van de opiniepeiling

Begin

27/06/2015

Einde

15/07/2015

Geadresseerden

Kaderleden en directieleden van Brusselse ondernemingen (35.000)

Aantal respondenten

901

Methode

Zonder weging: één onderneming, één stem

1ste politieke barometer

november 10

Vorige politieke barometer

november 15

De volledige resultaten leest u in het jaarverslag 2015/2016, dat samen met het septembernummer van het magazine Brussel Metropool naar meer dan 15 000 geadresseerden is vertrokken.

Inkijken: http://onlinetouch.be/beci/2016-brussels-perspectives-fr#/14

 

Perscontacten