Persbericht - 22.02.2017

Gewestelijk Mobiliteitsplan: BECI nodigt Brusselse bedrijven uit om deel te nemen aan ‘Good Move’ en roept op tot concrete oplossingen voor de Brusselse mobiliteit

BECI moedigt het initiatief van Minister Pascal Smet aan om een consultatieronde te organiseren voor het nieuwe Gewestelijke Mobiliteitsplan en roept de Brusselse bedrijven op om deel te nemen om zo hun stem te laten horen in het Brusselse mobiliteitsdebat. 

Tegelijk roept BECI op voor concrete oplossingen voor de mobiliteitsuitdagingen waarmee de Brusselse bedrijven dagelijks te maken hebben. Niet enkel de ‘Generatie-Erasmus’ vormt de toekomst van het Gewest: de Brusselse bedrijven ook. De belangen van de Brusselse ondernemingen moeten mee doorwegen op het mobiliteitsbeleid van morgen.

BECI herinnert eraan dat de verkeerscongestie één van de belangrijkste redenen is waarom bedrijven een delokalisatie uit Brussel overwegen. Er moeten nog vele horden worden genomen wil men de mobiliteitsknoop oplossen: een performant openbaar vervoer, de realisatie van ontradingsparkings, de uitbouw van de Gewestelijke fietsroutes, het volledig operationeel zijn van het S-net, de realisatie van een intelligente kilometerheffing, …

Het Gewestelijke Mobiliteitsplan beoogt een betere mobiliteit in Brussel. BECI schaart zich achter deze doelstelling maar stelt dat er voldoende concrete alternatieven moeten uitgewerkt zijn tegenover de ontradingsmechanismen van het gebruik van de auto.

Voor meer info:
Ischa Lambrechts
Adviseur Mobiliteit
+32 475 75 12 30
ila@beci.be