Persbericht - 02.11.2016

Slechts een derde van de ondernemingen wordt opgericht door vrouwen

BECI sluit zich aan bij de International Women Entrepreneurial Challenge om de Brusselse en Belgische vrouwelijke ondernemers te steunen

Terwijl de problematiek van het glazen plafond algemeen gekend is en het de gemoederen vaak beroert, is er weinig aandacht voor het kleine aandeel vrouwen in de ondernemerswereld. En toch zijn in België nauwelijks een derde (31,3 %) van de ondernemers vrouwen. Om deze trend te keren richtte de Kamer van Koophandel van Barcelona in 2007 samen met de Kamer van Koophandel van Manhattan IWEC (International Women Entrepreneurial Challenge) op. Dit initiatief heeft tot doel de kloof tussen de geslachten te verkleinen en de vrouwen te steunen die zich in het grote avontuur van het ondernemerschap hebben gestort of willen storten. Elk jaar verwelkomt IWEC een nieuw lid. Dit keer is het de beurt aan BECI, de Brusselse Kamer van Koophandel, om zich aan te sluiten bij dit initiatief. Bij deze gelegenheid zullen voor het eerst drie Brusselse en Belgische onderneemsters in de kijker worden gezet. Zij zullen hun ervaringen delen tijdens een tweedaags seminarie met talrijke conferenties.

Eén problematiek, meerdere obstakels

In België bedraagt het aandeel van de vrouwen bij de zelfstandigen 31,3 %. Daarmee zitten we rond het Europese gemiddelde. De beste leerlingen zijn Luxemburg (39 %) en Oostenrijk (35,4 %). Italië (29,3 %) en Zweden (27,5 %) bengelen onderaan het klassement, maar het verschil met België is wel klein. Op regionaal vlak benaderen het Vlaams Gewest (31,5 %) en het Waals Gewest (31 %) het nationale gemiddelde, terwijl het Brussels Gewest toch achterop hinkt (27,6 %). Volgens een rapport van Actiris en impulse.brussels over het ondernemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit vooral te wijten aan demografische redenen. Het aantal zelfstandige ondernemers met buitenlandse nationaliteit is de voorbije tien jaar immers meer dan verdubbeld. Aangezien vrouwelijke zelfstandigen minder goed vertegenwoordigd zijn bij deze nieuwkomers, ligt het aantal onderneemsters in Brussel lager dan in de andere gewesten.

Volgens de Europese Commissie zijn er drie soorten obstakels voor vrouwelijke ondernemers. Contextuele obstakels die het gevolg zijn van een slechte studiekeuze, van stereotypen en van het moeilijke evenwicht tussen werk en privé. Economische factoren die zich manifesteren door een slechte toegang tot financieringen. En ten slotte obstakels die “inherent zijn aan vrouwen”, zoals een slechte perceptie van hun competenties, het ontbreken van mentors en het gebrek aan geschikte netwerken. IWEC zal specifiek aandacht besteden aan deze twee laatste factoren.

De Belgische genomineerden van IWEC 2016 zijn …

De vrouwelijke ondernemers die in aanmerking komen, zijn in de eerste plaats eigenaars of hoofdaandeelhouders van commerciële privébedrijven. Zij moeten dagelijks actief zijn in het bedrijfsbeheer. Het bedrijf zelf moet al ten minste drie jaar bestaan en moet actief zijn in de import of export van goederen of diensten, of moet ten minste bereid zijn om zijn activiteiten uit te breiden naar het buitenland. Het bedrijf moet een jaarlijkse omzet van ten minste 1 500 000 dollar genereren. Ten slotte moet het bedrijf beantwoorden aan de ethische criteria en waarden zoals eerlijkheid, gelijkheid, objectiviteit en verantwoord ondernemen uitdragen. Tussen de vrouwelijke ondernemers die voldoen aan deze criteria heeft BECI de volgende drie vrouwen weerhouden:

Tips van de genomineerden

De eerste stap richting ondernemerschap is volgens Corinne Dumont, eigenaar van de Sequoia, niet evident: “Vaak geloven vrouwen niet genoeg in zichzelf. Steun van buitenaf is daarom meer dan welkom. Des te meer omdat vrouwen over kwaliteiten beschikken die bij uitstek geschikt zijn voor management van een bedrijf, zoals bijvoorbeeld emotionele intelligentie, of de capaciteit zich te herpakken”, voegt zij toe. Annemie Baeyaert, eigenaar van Resigrass gaat volledig ermee akkoord, “Twijfel niet aan jezelf. Als je echt wil ondernemen zijn er heel wat ondersteunende initiatieven en (vrouwelijke) ondernemers die graag hun “do’s & don’ts” met je delen en je dat laatste duwtje kunnen geven. Vrouwen hebben een aangeboren organisatie talent, een gezonde dosis E.Q, zijn harde werkers, empathisch en willen alles goed doen. Dat zijn bij uitstek belangrijke vaardigheden bij de uitbouw van je eigen business.  ‘Just do it’!” Ingrid Ceusters, uitvoerend voorzitter, voegt een soft-skill eraan toe, "Passie is een belangrijke meerwaarde om een bedrijf naar de top te leiden. Het is de drijfveer om mensen te leiden, om klanten te dienen, en altijd te blijven doorgaan. Passie is hét universele kenmerk van vrouwen. Dat moet dan ook ten volle tot ontplooiing kunnen komen".

De kracht van een internationaal netwerk

De genomineerden hebben toegang tot een internationaal netwerk van bedrijven dat hen toegang biedt tot nieuwe markten. Het doel van IWEC is vrouwelijke ondernemers in de kijker te zetten, hun geloofwaardigheid op te drijven en hen meer verantwoordelijkheden te geven. Naast de voordelen van het internationale netwerk hebben de leden van IWEC ook toegang tot een programma van opleidingen en kunnen zij een beroep doen op de ervaring van mentors. De conferentie die zal doorgaan op 7 en 8 november 2016 is een mooi voorbeeld van de toegevoegde waarde van IWEC. De genomineerden uit de veertien deelnemende landen zullen elkaar ontmoeten in Brussel, waar zij hun ervaringen kunnen delen met andere “business women”. Bovendien zullen zij kunnen profiteren van het enorme potentieel dat de aanwezigheid van talrijke Belgische ondernemers biedt om hun activiteiten te stimuleren.

“Brussel is erg trots IWEC dit jaar te mogen verwelkomen en vrouwelijke ondernemers uit de hele wereld in de kijker te zetten. Vrouwen die, door hun talent en hun dynamisme, activiteiten, toegevoegde waarde en werkgelegenheid creëren. Vrouwen die het goede voorbeeld van succes geven;” zegt Thierry Willemarck, voorzitter van BECI. “Ze worden steeds talrijker, in alle landen en in alle culturen. En de groei van het aantal vrouwelijke ondernemers toont nog maar eens aan dat gelijkheid van mannen en vrouwen, zowel in het bedrijfsleven als in de andere sectoren van onze samenleving, een garantie is op succes. ”

Op de conferentie zullen de genomineerden aan het woord komen. Twee dagen lang zullen veelbelovende gespreksgroepen gevoelige en actuele thema’s behandelen, zoals de digitale revolutie en de maatschappelijke verantwoordelijkheid, met medewerking van personaliteiten uit de Belgische politiek, de Europese instellingen, de zakenwereld of vertegenwoordigers van vakverenigingen (raadpleeg het programma hier).

 Voor meer informatie:

 Amy Kessels, projectcoördinatrice voor BECI

Tel.: +32 2 643 78 32

E-mail: ake@beci.be