Persbericht - 14.10.2016

Bedrijven willen een krachtdadiger Europa

Ondernemers zijn wel degelijk bezig met wat Europa beslist. Maar voor de ondernemers is het niet altijd even duidelijk of Europa wel bezig is met wat de bedrijven aanbelangt. Dat is de conclusie na het vierde European Parliament of Enterprises, een dag waarin bedrijfsleiders uit heel Europa het Europees Parlement in Brussel overnamen en er debatteerden en stemden over onderwerpen die hun onderneming rechtstreeks aanbelangen.

Met dit initiatief wil EUROCHAMBRES, de vereniging van Europese Kamers van Koophandel, Europa dichter bij de bedrijven brengen en Europese beleidsmakers duidelijk maken wat er leeft bij ondernemers. Onder hen waren ook 25 Belgen, samengebracht door de verschillende Belgische Kamers van Koophandel. Voor hen was het een unieke kans om hun stem te laten horen en te zeggen wat zij van Europa verwachten.

Bedrijven willen niet meer of minder Europa, ze willen een krachtdadiger Europa. Op de vraag of de interne markt binnen Europa al voldoende geïntegreerd is, was het antwoord een volmondig “neen”. De Europese eenheidsmarkt is nog veraf en ver van af. De langzame en soms onvolledige omzetting van Europese richtlijnen is hier een van de grote boosdoeners, evenals de neiging van heel wat lidstaten om bij de omzetting nog extra regels in te bouwen, waardoor de facto nieuwe handelsgrenzen worden opgetrokken.

Niet alleen de interne markt belangt Europese bedrijven aan, ook de markt daarbuiten. Als het van de ondernemers afhangt, moeten de vrijhandelsverdragen met Canada (CETA) en de Verenigde Staten (TTIP) er komen. Vooral voor kmo’s zijn dergelijke verdragen een zegen, omdat afspraken over technische normen en standaarden de markttoegang voor hen kunnen vergemakkelijken. Zij hebben immers niet de middelen om verschillen in regelgeving en in normen op te volgen, noch in de EU, noch in derde landen.

Of het nu gaat over circulaire economie, over arbeidsmarkt of over toegang tot financiering, voor ondernemers is de rode draad dezelfde: zij vragen dat beleidsmakers, niet alleen in Europa maar ook in eigen land, bij hun beslissingen rekening houden met de impact op de concurrentiekracht van het bedrijfsleven.

Informatie over het European Parliament of Enterprises: http://www.parliament-of-enterprises.eu

Contact:

Wouter Van Gulck, Algemeen directeur - Federatie van Belgische Kamers van Koophandel
tel. +32 (0)499 593977 | e-mail: wvangulck@belgianchambers.be | www.belgianchambers.be