Persbericht - 14.10.2016

Blokkering van CETA, of hoe je jezelf in de voet schiet

De officiële weigering vanwege de betrokken regionale parlementen om de federale regering alle bevoegdheden te verlenen zodat ze het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA) kan ondertekenen, is onverantwoordelijk. Even onbegrijpelijk is dat de voorzitters van diezelfde deelstaten de ondernemingen en in het bijzonder de kmo's enkele uren eerder in het kader van het staatsbezoek aan Japan aanspoorden om te exporteren naar verre landen.

Canada is een belangrijke economische partner voor de Europese Unie en België, met inbegrip van de deelstaten die weigeren om het handelsakkoord te ondertekenen. Onze open economie steunt voor meer dan 80% op de export en één op de zes banen is rechtstreeks afhankelijk van buitenlandse handel.

Een Belgische blokkering van de ondertekening van CETA op Europees niveau is rampzalig voor het internationale imago en de geloofwaardigheid van België ten aanzien van zijn Canadese, Europese en internationale partners. Daarbij komt nog dat de geloofwaardigheid van het Europese handelsbeleid een zware deuk zal krijgen terwijl de EU tegelijkertijd onderhandelingen voert met andere internationale partners zoals de VS, Japan en China.

CETA is een ambitieus en evenwichtig akkoord dat moet worden geanalyseerd op basis van zijn eigen verdiensten. Dit akkoord zal de handel en de investeringen in beide richtingen stimuleren en zal nieuwe commerciële kansen creëren voor de ondernemingen – waaronder de kmo's – van de drie gewesten. De tekst van het akkoord, aangevuld met een interpretatieve nota, bevat heel wat vernieuwende aspecten (met name op het vlak van duurzame ontwikkeling) en tal van garanties waarmee een duidelijk antwoord wordt gegeven op de vragen – zelfs zorgen – die te kennen werden gegeven. Bovendien beantwoordt CETA aan het onderhandelingsmandaat dat in 2009 en 2011 aan de Europese Commissie werd verleend door de EU-lidstaten, waaronder door België en de partijen die zich nu tegen het akkoord kanten. Die blokkering van het akkoord door verschillende deelstaten is onbegrijpelijk rekening houdend met het feit dat het federale politieke niveau maar ook dat van de deelstaten betrokken was bij het volledige onderhandelingsproces.

De werkgevers zijn ervan overtuigd dat groei, investeringen en werkgelegenheid heel belangrijk zijn voor iedereen en roepen de gezamenlijke Belgische overheden dan ook op om zo snel mogelijk overleg te plegen, opdat België het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada kan ondertekenen.

 

Contact:

BECI: Jan De Brabanter: 0499/58 88 45