Persbericht - 16.09.2016

BREXIT: Brussel op internationale koers

Een groep hooggeplaatste experten komt bijeen op Brussels niveau

In navolging van de initiatieven op federaal niveau heeft BECI begin juli een groep hooggeplaatste experten bijeengebracht om de bedreigingen en opportuniteiten van de BREXIT  voor Brussel te bestuderen. Op donderdag 9 september heeft BECI op het kabinet van Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Cécile Jodogne experten uit de potentieel meest betrokken sectoren uitgenodigd, waaronder die van de vastgoed en financiën. Tijdens deze ontmoeting, onder voorzitterschap van Thierry Willemarck en Mevrouw Jodogne, werden meerdere uiteenzettingen gehouden over de economische context, de juridische opties en de positionering van Brussel in de concurrentie tussen wereldsteden.

Intussen staat het vast dat de gevolgen van de beslissing van de Britse kiezer a priori negatief zouden zijn voor België met een verlies van 0,3 tot 0,7% van het BBP in 2017 (-1,6 tot -1,7 % voor het Verenigd Koninkrijk). Met 7,7% van de totale export is het de vijfde handelspartner van België, goed voor 18 miljard omzet. In dit verband wordt ook Brussel getroffen, zij het in mindere mate, met name in de voedselverwerkende industrie. "Beleggers bevinden zich duidelijk in een "wait and see"-positie, maar onzekerheid is nooit goed, met name in  het sociaaleconomisch klimaat zoals wij die kennen", aldus BECI.

Ervan uitgaande dat verwezen wordt naar artikel 50 van het Verdrag, zijn vele opties mogelijk, maar het lijkt erop dat geen enkel bestaand model (Zwitsers, Canadees, Noors of Turks) door de Britse onderhandelaars wordt weerhouden. Verschillende aspecten zijn natuurlijk van cruciaal belang, zoals de "passporting rights", de "digital business" of nog de belastingen. Bovendien voorspelt de samenstelling van het Europees onderhandelingsteam een lange en moeilijke strijd. "We spreken nu over 2017 voor de activering van artikel 50 en een uiteindelijke implementatie rond 2023 of zelfs 2025" meent BECI. Een lange scheiding, indien er een scheiding van komt.

 Wat de uitkomst ook is, de positie van Brussel in de concurrentie tussen de internationale steden moet verdedigd en verbeterd worden”, zegt Cécile Jodogne, Brussels Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel. Europese hoofdstad en zetel van talrijke Europese instellingen en verenigingen, doch minder bekend om haar sterke punten in arbitrage en bemiddeling. Brussel is ook goed geplaatst in termen van toegang tot de Europese markt, zoals blijkt uit het aantal Europese zetels binnen haar muren. En ondanks de crisis van 2008 blijft Brussel een respectabele positie behouden in de financiële sector en de bijhorende technologieën, voegde mevrouw Jodogne eraan toe. 

De expertgroep vraagt dat alle overheidsniveaus zich aansluiten bij het werk van de federale overheid. "We moeten met één stem spreken en een enkele positie te verdedigen", verklaart Thierry Willemarck. De voorzitter van BECI voegt eraan toe dat het  goed zou zijn dat overheden Engels als voertaal aanvaarden, “zoals Luxemburg en Amsterdam”. BECI concludeert dat het essentieel is om te werken aan het imago van Brussel en haar mobiliteit teneinde al dit jong talent waarnaar bedrijven op zoek zijn aan te trekken. 

 

Perscontact : 

Jan De Brabanter, secretaris-generaal VOB: 0499 58 88 45 – jde@beci.be 

Jérôme De Mot, woordvoerder van Cécile Jodogne: 0475 764 793 – jdemot@gov.brussels