01.02.2017

Brexit: een kans  voor de Brusselse economie?

Maandag heeft de High Level Group het rapport met aanbevelingen met betrekking tot Brexit aangeboden aan Premier Charles Michel. BECI heeft, als onderdeel van de High Level Group, meegewerkt aan de aanbevelingen die hierin opgenomen zijn.

Op 23 juni 2016 hebben de Britten zich uitgesproken voor het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Dit moment markeert de start van veel onzekerheid, ook voor ondernemers. Op vraag van de Vice Eerste Minister en Minister van economie Kris Peeters is een High Level Group aangesteld, onder voorzitterschap van Graaf Paul Buysse. Deze groep heeft als doel de gevolgen van Brexit op de Belgische economie te analyseren alsook de Belgische economische wereld te vertegenwoordigen met het oog op een zo goed mogelijke voorbereiding ten gevolge van een “Leave”-vote in de UK. BECI is actief onderdeel van het overleg, behartigt de belangen en deelt de ongerustheid van de Brusselse bedrijven.

BECI wil u graag informeren over de stand van zaken.

Hoewel België, als onderdeel van de Europese Unie, een gedeeld belang heeft om de uittredende partij geen voordelen te bieden, is er ook nog een individueel belang waarbij België gebaat is bij een nauwe samenwerking. De exportbelangen van België naar het Verenigd Koninkrijk zijn namelijk groter in vergelijking met andere EU lidstaten. Het is van belang om de negatieve impact op het Belgisch bedrijfsleven op te vangen. Er moet aandacht besteed worden aan overgangsregelingen om zo min mogelijk onzekerheid te hebben. Daarnaast moet er aandacht zijn voor de opportuniteiten die Brexit de Belgische, en met name ook de Brusselse, economie kan brengen. De High Level Group pleit voor een zachte exit, gekenmerkt door een hechte economische samenwerking. Maar voordat het zover is, moeten er goede overgangsmaatregelen zijn met transparante onderhandelingen, zodat elke stakeholder voorzien is van alle informatie en op die manier een stuk onzekerheid weggenomen kan worden.

Troeven Brussel   

BECI streeft ernaar om de troeven die de Brusselse economie heeft onder de aandacht te brengen. Brussel heeft namelijk een aantal bijzondere troeven zoals de nabijheid van de instellingen, zowel Europees als Internationaal. Hierdoor trekt Brussel per definitie veel hoogopgeleide en meertalige burgers aan. Daarnaast kent Brussel een prettig vastgoedklimaat met gunstige prijzen en direct beschikbare ruimte. Last but not least, Brussel is dicht bij Londen, met een goede verbinding. Dit alles maakt Brussel een aantrekkelijke uitvalsbasis waar alle Brusselse ondernemingen wel bij kunnen varen.

Concreet voor Brussel        

De High Level Group heeft een analyse gemaakt van de impact en een aantal aanbevelingen gedaan. De High Level Group spreekt ervan om hoofdkantoren van verschillende Europese Instellingen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Brussel te halen, zoals het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en de Europese Bankautoriteit (EBA). België kent een sterke concentratie van farmaceutische bedrijven en onderzoeklocaties waardoor de relocatie van EMA zinvol is. Daarnaast zou de komst van de Europese Bankautoriteit Brussel als financieel centrum sterk ondersteunen. Het realiseren in Brussel van zulke grote instellingen heeft vanzelfsprekend een positieve uitwerking op de gehele Brusselse economie.

Hoewel er op dit moment aanbevelingen op tafel liggen vanuit onze Belgische onderhandelingsposities, bestaat er nog altijd bijzonder veel onzekerheid over de consequenties. Via deze link wordt u doorverwezen naar de Q&A. Deze Q&A is het resultaat van de bevraging van BECI, VBO en andere werkgeversorganisaties waarbij de antwoorden werden gevalideerd en gecoördineerd op niveau van de FOD economie.

Nu de uittreding concrete vormen begint aan te nemen, wil BECI u in de nabije toekomst op de hoogte houden via verschillende kanalen, om u zo goed mogelijk te informeren over de voortgang en mogelijke gevolgen van deze veranderingen.

De High Level Group zal bij elkaar blijven komen om de evolutie van de besprekingen van nabij te volgen met het oog op het bijsturen van het beleid of de aanbevelingen. Het volledige rapport kunt u hier downloaden.