Persbericht - 08.05.2017

Brussels Mobiliteitsvoorstel: Fact Check - Economische & Sociale Raad BHG heeft wel degelijk een advies geformuleerd over verplichte maatregel van Brussels Minister Smet

In het programma ‘De zevende dag’ (een duidingsprogramma van de VRT op zondag waarbij de actualiteit van de voorbije week wordt besproken) van 07 mei, beweerde Minister Smet tijdens de discussie over het Brussels Mobiliteitsvoorstel dat de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG), waar de Brusselse werkgevers- en werknemersorganisaties zijn vertegenwoordigd, geen opmerkingen heeft gemaakt over de maatregel die bedrijven met meer dan 100 werknemers verplicht om naast een bedrijfswagen ook een OV-abonnement of fietsabonnement voor te stellen. Het tegendeel is echter waar.

De commissies Ruimtelijke ordening-Mobiliteit en Leefmilieu van de ESRBHG hebben op 07 december 2016 wel degelijk opmerkingen geformuleerd op deze verplichte maatregel die door de plenaire zitting op 22 december werden goedgekeurd.” stelt Ischa Lambrechts, adviseur mobiliteit BECI en Voorzitter van de Commissie Ruimtelijke ordening-Mobiliteit. 

“het advies stelt zeer duidelijk dat bepaalde bedrijven bijzonder moeilijk bereikbaar blijven met het openbaar vervoer. Er wordt met aandrang gevraagd dat er aan de beperkende maatregelen die worden genomen om het overwicht van de auto op onze wegen te verkleinen, terzelfder tijd ernstige en geldige alternatieven worden gekoppeld.” verduidelijkt Ischa Lambrechts. 

Verder staat in het advies te lezen dat in de gevallen waarin het openbaar vervoersaanbod ontoereikend of onbestaande is, een Brussels pendelfonds zou kunnen worden opgericht om de initiatieven van bedrijven inzake duurzame mobiliteit te betoelagen. Bedrijven zijn immers soms verplicht om het pendelverkeer naar het bedrijf zelf te organiseren, omdat het bestaande openbaar vervoersaanbod het niet toelaat om deze trajecten te verzorgen. 

Beweren dat de Brusselse werkgevers- en werknemersorganisaties geen opmerkingen hebben geformuleerd, klopt dus niet. 

Deze maatregel zal het mobiliteitsprobleem in Brussel niet oplossen. Het is een eenzijdige maatregel die een bijkomende sociale last creëert voor de Brusselse ondernemers waarvoor de Brusselse Regering zelfs niet bevoegd is, want federale materie. Wij benadrukken al twee jaar dat de verkeerscongestie één van de belangrijkste redenen is waarom bedrijven een delokalisatie uit Brussel overwegen en pleiten al lang voor concrete oplossingen. De gebrekkige infrastructuur moet worden aangepakt: een performant openbaar vervoer, de realisatie van transitparkings, de uitbouw van de Gewestelijke fietsroutes, het volledig operationeel zijn van het S-net, de realisatie van een intelligente kilometerheffing, …” aldus Olivier Willocx, Gedelegeerd Bestuurder BECI.