Persbericht - 21.09.2017

CETA treedt vandaag in werking!

De verschillende Belgische werkgeversfederaties zijn tevreden dat CETA, het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada, vandaag in werking treedt.

De vele voordelen van CETA

Vanaf vandaag genieten onze kleine en grote ondernemingen nieuwe commerciële voordelen: afschaffing van 98% van de bilaterale tarieflijnen, betere toegang tot de Canadese dienstenmarkt, de mogelijkheid om deel te nemen aan Canadese overheidsaanbestedingen op federaal, provinciaal en lokaal niveau en de beperking van technische handelsbarrières.

Dit vrijhandelsakkoord van de nieuwe generatie betekent een aanzienlijke vereenvoudiging van de trans-Atlantische handel met een geavanceerde economie van meer dan 35 miljoen inwoners en creëert nieuwe kansen voor onze exporteurs en importeurs op de Noord-Amerikaanse markt.

Een ambitieus Europees handelsbeleid is onontbeerlijk voor de Belgische economie

Het sluiten van vrijhandelsakkoorden door de Europese Unie is cruciaal voor onze open economie die voor meer dan 80% afhangt van de buitenlandse handel. De Belgische groei, werkgelegenheid en welvaart zijn afhankelijk van onze mogelijkheid om onze goederen en diensten vrij te verhandelen met de rest van de wereld.

Daarom steunen we de Europese Commissie ten volle in haar voorzetting van een ambitieus Europees handelsbeleid dat wederkerigheid met onze internationale partners aanmoedigt en gestoeld is op gezonde concurrentie.

CETA is een ambitieus en evenwichtig economisch akkoord dat volledig in de lijn ligt van deze logica van gereguleerde vrijmaking van de handel ten voordele van onze ondernemingen en onze burgers.

Werkgevers willen nieuwe CETA-saga vermijden

We roepen de betrokken Belgische overheden op om de bepalingen van CETA, dat vandaag in werking treedt, volledig en onmiddellijk toe te passen en om alle nodige maatregelen te treffen met het oog op de snelle en ongehinderde ratificatie van het akkoord door alle Belgische federale instanties.

We sporen ook onze leden aan om zich met de steun van de werkgeversfederaties te informeren over de talrijke concrete pluspunten van CETA. Zo kunnen de ondernemingen volop profiteren van de vele voordelen en kansen die het handelsakkoord te bieden heeft, zowel direct (import en export) als indirect (onderaanneming).