Persbericht - 18.10.2016

Brussels Meets Brussels 2016: de Brusselse ondernemingen uiten zich over hun vertrouwen

Het Verbond van Ondernemingen te Brussel en de Kamer van Koophandel van Brussel organiseren op donderdag 20 oktober vanaf 18u30 hun jaarlijks evenement. Dit jaar onthaalt Brussels Meets Brussels 300 zelfstandigen en bedrijfsleiders, loontrekkenden en kaderleden, overheid en privé partners in de prestigieuze omgeving van de Club van Lotharingen. “Een duidelijke toespeling op de heropening van de Louizatunnel, die zware klappen heeft toegediend aan de Brusselse bovenstad”, zegt BECI Voorzitter Thierry Willemarck. Hij vermeldt er meteen bij dat het vertrouwen en de trots die gepaard gaan met de ontwikkeling van economische activiteiten en werkgelegenheid in Brussel ondanks de onzekere tijden, dit jaar het thema vormen van Brussels Meets Brussels.

“Wij hebben een heel bijzonder jaar achter de rug”, stelt de heer Willemarck vast. “Het was goed begonnen met de economische uitzichten van de digitalisering – denk maar aan Uber, Take Eat Easy, ListMinute… En nu ronden we het jaar af met bedreigingen op de werkgelegenheid. Wij moeten daar rekening mee houden en lering uit trekken”, aldus de Voorzitter van BECI. Daarnaast hebben meerdere gebeurtenissen de stad Brussel onder druk gezet: de voetgangerszone in juli, de lockdown in november, de tunnels in januari en de terreuraanslagen in maart. “Ons Gewest kreeg het zwaar, zelfs zeer zwaar te verduren”.

De opiniepeiling bij zowat 35 000 zelfstandigen, loontrekkenden, kaderleden en bedrijfsleiders bleek bijzonder leerrijk. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar beschouwen de ondernemingen de mobiliteit als de absolute prioriteit. Wat wel is veranderd, is dat dit voortaan niet meer voor 55% maar voor 65% van de respondenten geldt. De slecht ontworpen verkeersvrije zone, de spoorwegstakingen, de versperde wegen en de gesloten tunnels hebben heel wat mensen flink op de zenuwen gewerkt. Het is daarom niet verwonderlijk dat sommige ondernemingen naar de rand verhuizen. Dat was, in vijf jaar tijd, het geval voor 13.765 zelfstandigen en bedrijven. Het saldo van de verhuizingen in beide richtingen is trouwens negatief (-3.624). De werkgelegenheid komt hierdoor onder druk te staan.

In deze context moedigt BECI de ondernemingen aan van veerkracht te getuigen om het hoofd te bieden en zich aan te passen aan de steeds snellere veranderingen. “Laten we afstand nemen van het negatieve en op het beste focussen. Waar de ondernemingen momenteel het meest behoefte aan hebben, is het opkrikken van het imago en van het vertrouwen in onze economie”, stelt Thierry Willemarck. Na de terreuraanslagen bleef BECI trouwens niet bij de pakken zitten. Hiervan getuigt de door de Brusselse regering ondersteunde actie Stronger.Brussels. En kort daarop andere initiatieven als #DiningforBrussels, de Pijama’s Nights met de BHA tijdens het Irisfeest en ten slotte Sprout to be Brussels, dat ook tijdens het jaarevent van BECI sterk aanwezig is.

Het imago van Brussel is ondertussen verbeterd, maar dit kan niet worden gezegd van alle sectoren. De meest getroffen onder hen betreuren nog steeds 20% achteruitgang van de omzet (een voorzichtige raming). “Ik ben opgetogen met de verlenging van de maatregelen die na de aanslagen werden genomen, ook al lossen ze niet alles op.” BECI stelde een lijst op van 40 positieve nieuwsitems, die trouwens in het jaarverslag zijn verschenen. “We hebben bovendien aan elke deelnemer van ons evenement gevraagd zijn positief nieuws bekend te maken”, aldus nog BECI. “Hiermee wensen we de besprekingen te voeden tussen ministers en ondernemingen over de te nemen maatregelen voor een herstel van het vertrouwen waarvan de economie en de werkgelegenheid grotendeels afhangen.”

 

http://www.beci.be/nl/activiteiten/events/beci_brussels_meets_brussels/

Jaarverslag 2016 van BECI: http://onlinetouch.be/beci/2016-brussels-perspectives-nl#/0