Persbericht - 27.04.2016

De Tunnelcommissie publiceert een definitief verslag: BECI antwoordt: werk aan de winkel!

Uit de uitwisselingen van de laatste weken blijkt vooral dat er veel te weinig wordt geïnvesteerd in onderhoud. Maar een schuldige is niet echt uit de bus gekomen. "Eigenlijk is iedereen en niemand schuldig...", antwoordt Thierry Willemarck, Voorzitter van BECI. Politici en bestuursleden wijzen elkaar met de vinger en nemen aanstoot aan eerder procedurele haperingen...

Volgens Thierry Willemarck "schort er vooral iets aan het openbaar bestuur". Infrastructuurbeheer kan worden beschouwd als een basisopdracht, net als justitie, gezondheid en onderwijs. "Wij vragen geen bovenmenselijke inspanningen van de regering, maar willen dat zij zich concentreert op haar prioritaire taken en dat goed doet." Hij voegt eraan toe: "Vervult het parlement wel degelijk zijn controletaak? Ik denk het niet. Politiek evenwicht vereist een zekere welwillendheid van de oppositie."

Er viel nochtans heel wat kritiek te leveren... De gevolgen zullen ongetwijfeld verder reiken dan we ons kunnen voorstellen. "Neem nu de Rogiertunnel: zullen we op een dag een pas afgewerkt plein moeten afbreken? Denk ook aan de impact van de werken als we Montgomery moeten opbreken: de rotonde, de metro enz." Het ontbrak nochtans niet aan oogopeners, zoals het recente mastertunnelplan van Egis. "Iedereen kent dat masterplan, maar niemand heeft het bekeken", zegt Thierry Willemarck ironisch.

Over één ding is iedereen het eens: het bestuur heeft onvoldoende middelen. "Het is op z'n minst verrassend dat een stad waar mobiliteit een prioriteit is, geen bestuur heeft dat opgewassen is tegen die uitdaging", gaat Thierry Willemarck verder. Brussel Mobiliteit heeft nochtans vaak genoeg om meer middelen gevraagd, maar daar had de regering geen oren naar. "Waarom inspireren we ons niet op Londen om samen met de MIVB een Brusselse TFL op te richten?" vraagt Thierry Willemarck zich af.

Het budget is een vals voorwendsel. Kiezen is verliezen en gaat ten koste van andere werken, andere uitgaven. Beter nog, de regering heeft nog steeds niet het volledige voorziene budget besteed. Een vals voorwendsel, ook al omdat we onvoldoende verbeelding aan de dag hebben gelegd: waarom hebben we nooit een Brusselse Sofico opgericht, gefinancierd met een bijdrage (zoals een kilometerheffing)? Een dergelijke instelling zou zich kunnen bezighouden met investeringen, dienstenopdrachten en andere kredieten, in de stijl van de EUB of dergelijke.

Deze crisis maakt ons er meer dan ooit bewust van hoe duur mobiliteit is. Wellicht zijn we bereid meer te betalen voor onze mobiliteit als er een ambitieuze ontwikkelingsstrategie bestaat voor de Brusselse mobiliteit. Meer nog dan op een renovatieplan voor de verkeerstunnels (dat is wel het minste), wachten we nog steeds op een geïntegreerd investeringsprogramma (niet een plan) voor de komende 15 jaar om de verkeerscongestie in Brussel te verminderen. Er is geen tijd meer om te wachten, het uur van de beslissingen is aangebroken. De oplossingen? Die kennen we. De benchmarks? Die zijn er in overvloed. De resultaten? Ook bekend. De regering moet nu dringend de armen uit de mouwen steken!

Link naar het verslag van de bijzondere commissie:

http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2015-16/128784/images.pdf

Voor meer info

Olivier Willocx - 0475 51 31 58