Persbericht - 28.03.2017

Eurostadion: zijn grote bouwprojecten in België nog realiseerbaar?

Op maandag 27 maart jl. raakte bekend dat de bouw van het Eurostadion een definitief ongunstig advies kreeg. Het negatieve advies is gebaseerd op de niet afgeschafte buurtweg en omdat er onvoldoende maatregelen op het gebied van mobiliteit zouden zijn.

De bouw gaat echter gepaard met ingrepen die een antwoord bieden op de mobiliteitsuitdagingen van vandaag. Parking C is ontsloten door weginfrastructuur die zal worden heraangelegd met de komst van het stadion en de bijhorende overstapparking. Het autoverkeer zal rechtsreeks van de Ring in de parking kunnen rijden, zonder de naburige wijken te moeten penetreren.

“De verkeerscongestie bij evenementen op de site zal in vergelijking met de files vandaag verminderen door het hogere absorptievermogen van de ondergrondse parking. Daarnaast plant het BHG de bouw van de overstapparking ‘Esplanade’ aan de A12 - Brussel-Antwerpen, dicht bij het verkeersknooppunt Strombeek-Bever van de Brusselse Ring, waardoor bijkomend verkeer kan worden opgevangen zonder de naburige woongebieden te belasten. Met de verlenging van tramlijnen 3 en 9 naar de Heizel wordt het ook eenvoudiger om zich te verplaatsen met het openbaar vervoer, waardoor verplaatsingen met de auto worden ontmoedigd. Daarnaast worden er 5.000 fietsenstallingen voorzien, waardoor het gebruik van actieve vervoersmodi wordt aangemoedigd”, aldus Ischa Lambrechts, Mobiliteitsadviseur bij BECI.

Verder toont dit dossier opnieuw de complexiteit van regelgeving aan inzake bouwdossiers, niet op zijn minst door de veelheid aan procedures die moeten gevolgd worden.

“De veelheid en onduidelijkheid aan regelgeving tast niet enkel de rechtszekerheid aan maar fnuikt ook het ondernemerschap in de vastgoedsector. Het gebrek aan behoorlijke regelgeving maakt grote bouwdossiers in België onmogelijk”, stelt Thierry Willemarck, Voorzitter BECI.

Het zou een nieuwe internationale blaam betekenen voor Brussel en België, moest België zich terug trekken wegens gebrek aan geschikte infrastructuur. Het Eurostadion draagt ongetwijfeld bij tot de internationale uitstraling van Brussel. Niet enkel op het gebied van voetbal, de verwezenlijking van het Eurostadion zou aan de internationale ondernemingen het signaal geven dat bouwprojecten van die grootorde nog realiseerbaar zijn in België.

Voor meer info:

Ischa Lambrechts
Adviseur Mobiliteit BECI
+32 475 75 12 30
ila@beci.be
www.beci.be