Persbericht - 19.07.2017

Federale maatregelen ten gunste van KMO’s: “Schitterend voor Brussel”, oordeelt BECI

 

“De aangekondigde vermindering van de vennootschapsbelasting (Venn.B.) tot 20% op termijn is prima nieuws voor de Brusselse economie en haar zeer hoog percentage aan KMO’s”, stelt BECIs gedelegeerd bestuurder Olivier Willocx. “Onze stedelijke economie zal bovendien voordeel halen uit de uitbreiding van de flexi-job maatregelen tot de detailhandel, wat ook de burger en de consument ten goede komt. Dit geldt evenzeer voor de aanmoediging van maatregelen ten voordele van starter jobs, alvast een pluspunt voor de Brusselse arbeidsmarkt. En wat tewerkstelling en diversiteit betreft, mogen we de waarde niet onderschatten van de maatregelen die een betere aftrekbaarheid van de kosten van kinderopvang mogelijk maken.”

 

Andere elementen die mogen worden toegejuicht? “De verhoging van lage inkomsten van werkkrachten is een belangrijk punt”, vindt Olivier Willocx. “Een baan moet financieel gevoelig aantrekkelijker zijn dan een vervangingsinkomen. Het is ook een kwestie van waardigheid. Verder vermeld ik hier de aanpassing van de wet op e-commerce aan nacht- en zondagwerk. Wat e-commerce betreft, hebben Brussel en België heel wat kansen laten voorbijschieten. Ik hoop dat wij nu deze trend zullen keren, de verloren tijd terugwinnen en marktaandelen veroveren. We zullen verder ook aandachtig de maatregelen opvolgen die privé investeringen aanmoedigen in groeiende ondernemingen.”

 

Verheugen we ons niet wat te snel? “De werkelijke cijfers en het detail van de aangekondigde maatregelen zullen deze vraag beantwoorden”, geeft Olivier Willocx toe. “Wij stellen vandaag dat deze maatregelen in de goede richting gaan en bijzonder bevorderlijk zijn voor een stedelijke en servicegerichte economie, met talrijke Brusselse KMO’s die niet beter vragen dan te groeien en aan te werven als ze een omgeving krijgen waarin ze zich kunnen ontplooien, zonder hindernissen en onnodige logheden.”