Persbericht - 08.03.2017

Gewestelijk Mobiliteitsplan: goodmove.brussels is een gemiste kans

Op 22 februari lanceerde Minister Pascal Smet de consultatiewebsite ‘goodmove.brussels’ met als doel de Brusselse inwoners te betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe mobiliteitsplan. Twee weken na de lancering stelt BECI vast dat het initiatief een gemiste kans is.

Initieel moedigde BECI het initiatief aan om een consultatieronde te organiseren voor het nieuwe Gewestelijke Mobiliteitsplan. BECI verzocht de Brusselse bedrijven om deel te nemen aan de consultatie om zo hun stem te laten horen in het Brusselse mobiliteitsdebat. De belangen van de Brusselse ondernemingen moeten immers mee doorwegen op het mobiliteitsbeleid van morgen.

Het initiatief ‘Good Move’ is er volgens Minister Smet op gericht om een “maximale originele participatie” te creëren voor het toekomstige mobiliteitsplan.

“Vandaag stellen we vast dat de website niet veel mogelijkheden biedt tot participatie. Tot op heden wordt er slechts één vraag gesteld. Daarnaast wordt men voor een aangekondigd evenement doorverwezen naar een ééntalig Franstalige website. Dit kan men bezwaarlijk maximale participatie noemen”, verduidelijkt Ischa Lambrechts, Mobiliteitsadviseur bij BECI.

Origineel is de aanpak ook niet. Het stappenplan, zoals vermeld op de website, voorziet enkel het openbaar onderzoek als moment waar alle burgers hun mening kunnen geven over de inhoud van het plan. Dit is niet origineel maar wettelijk verplicht.

In januari riep BECI nog op voor dringende maatregelen voor de Brusselse mobiliteit. De verkeerscongestie is één van de belangrijkste redenen waarom bedrijven een verhuizing uit Brussel overwegen. Er moeten nog veel projecten gerealiseerd worden wil men de mobiliteitsknoop oplossen: de lancering van het Gewestelijk ExpresNet, de realisatie van transitparkings, een performant openbaar vervoer, de uitbouw van de Gewestelijke fietsroutes, de realisatie van een intelligente kilometerheffing, …

“Wat aangekondigd werd als een brede consultatiefase met als doel een zo breed mogelijk draagvlak te creëren, lijkt uit te draaien op schijnparticipatie. Dit is geen signaal dat er aan doortastende oplossingen wordt gewerkt als antwoord op de mobiliteitsuitdagingen”, aldus Olivier Willocx, Gedelegeerd Bestuurder BECI.

Voor meer info:
Ischa Lambrechts
Adviseur Mobiliteit
+32 475 75 12 30
ila@beci.be
www.beci.be