Persbericht - 10.11.2017

Het nieuwe Brusselse stelsel voor werkgelegenheidssteun: voor- en nadelen

Tijdens een samen met Actiris georganiseerd evenement moedigde Beci de werkgevers aan om informatie in te winnen over het nieuwe en vereenvoudigde activa.brussels stelsel. “De complexiteit van de vorige stelsels was letterlijk een doorn in het oog van de werkgevers”, stelt Beci gedelegeerd bestuurder Olivier Willocx. “Zij liepen verloren in een doolhof van steunmaatregelen. Het nieuwe systeem is eenvoudiger en toegankelijker.”

Vlotter aanwerven!

De reden waarom talrijke ondernemingen in België – en in Brussel – niet aanwerven, is niet zozeer het gebrek aan werk dan wel de overdreven loonkost. Dankzij een aantal federale maatregelen die nu hun vruchten afwerpen, is er werken voortaan aantrekkelijker geworden, zowel voor de werknemer als voor de werkgever. “In deze omstandigheden is de herziening van de gewestelijke werkgelegenheidssteun, met een budget van 255 miljoen euro voor Brussel, een stap in de goede richting”, verheugt zich Olivier Willocx. “Deze vereenvoudiging was in feite een noodzaak”, voegt hij eraan toe.

“Toch is niet alles rooskleurig”, betreurt hij. “Vroeger werd de aftrek automatisch toegekend door middel van de Dimona-aangifte via een vermindering van de werkgeversbijdragen. Voortaan gebeurt dit voorwaardelijk, na een administratieve behandeling. De steun wordt enigszins onder toezicht geplaatst en de bureaucratie neemt toe. Dit is een dubbele stap achteruit. De vermindering van de werkgeversbijdragen ruimt nu de plaats voor een vorm van steun die moet worden aangevraagd!”

Of het nieuwe stelsel de op de samenkomst aanwezige werkgevers kon overtuigen? “Ze hebben er in elk geval alle baat bij om informatie in te winnen”, zegt Bouchra El Mkhoust, adviseur werkgelegenheid bij Beci. “Veel ondernemers beweren dat ze de stap hebben gezet dankzij de aanwezigheid en steun van Beci aan dit initiatief. Ze wensen begeleiding bij de stappen die ze zetten, ze willen weten welke ervaring andere bedrijven er aan overhouden en wensen te ontdekken hoe andere spelers in hun sector dit stelsel inzetten. Ze willen eerst en vooral concrete en direct bruikbare informatie.” 

“De Brusselse steunmaatregelen vertegenwoordigen een bedrag van 15 900 euro over een periode van 30 maanden voor Brusselse werknemers die minimaal zes maanden lang halftijds worden tewerkgesteld”, aldus nog Olivier Willocx. “Deze steun kan worden gecombineerd met de vermindering van de werkgeversbijdragen die in Vlaanderen van toepassing is op werkkrachten jonger dan 25 of ouder dan 54. De Brusselse steunmaatregel kan worden aangevuld met een opleidingsstimulans of steun voor een oudere werknemer. Ook Wallonië biedt steunmaatregelen, die trouwens vatbaar zijn voor combinatie met het Brusselse stelsel. Algemeen zal in de meeste gevallen het bedrag van de steun lager liggen dan bij het vroegere systeem.”

“Precies om verduidelijkingen te krijgen over al deze vraagstukken willen wij de werkgevers begeleiden, oriënteren en adviseren over het nieuwe stelsel”, besluit Bouchra El Mkhoust.