Persbericht - 08.06.2017

Kintsugi: de kunst om een nieuw leven te gunnen aan ‘gefailleerden’

Ooit al gehoord van Kintsugi? Deze kunst ontstond in de 15e eeuw in Japan om gebroken keramieken voorwerpen te herstellen dankzij prachtig aangebrachte gouden langsnaden. Het herstelde voorwerp is daarna verschillend omdat Kintsugi de aangerichte schade aanwendt om het voorwerp te veranderen en te verbeteren. Het krijgt hierdoor een nieuw uitzicht en wordt dus uniek, met een nieuwe eigenwaarde. Op dezelfde manier kan een gefaald ondernemersproject door het slachtoffer worden gebruikt als een springplank naar een nieuwe start, met nieuwe middelen.

Dit was althans een van de krachtlijnen die dinsdagavond aan bod kwamen in de Brusselse Factory Forty, tijdens een conferentie met debat in het raam van het reStart programma dat BECI (Kamer van Koophandel van Brussel) heeft gelanceerd. “Ik verheug me BECI reStart te mogen onthalen in een organisatie die werd ontworpen volgens nagenoeg dezelfde beginselen als het programma: welwillendheid, welzijn en solidariteit”, verklaarde David Sdika, de oprichter van Factory Forty.

Jaarlijks meer dan 2000 faillissementen in Brussel

In Frankrijk gaan jaarlijks 60 000 ondernemingen over de kop. In België zitten we aan 12 000 – waarvan meer dan 2000 in Brussel. De betrokken bedrijfsleiders ondergaan een drievoudig trauma (op persoonlijke, beroeps- en financieel vlak) in een oorverdovende stilte. Onder deze mensen bevinden zich talloze talentvolle profielen van wie de deskundigheid van fundamenteel belang is voor het ondernemerschap en het dynamisme van onze economie. Maar niets of nagenoeg niets bestaat om deze personen te helpen heropleven, in schril contrast met de programma’s die ondernemerschap willen aanmoedigen.

In Frankrijk ontstond de vereniging 60 000 Rebonds uit deze vaststelling en uit de persoonlijke beleving van haar voorzitter Philippe Rambaud, de eregast van de conferentie van verleden dinsdag. 60 000 Rebonds werd in juni 2012 over de doopvont gehouden en ontwikkelde zich snel in alle gewesten van Frankrijk. De organisatie telt vandaag 17 vestigingen. Ze doet een beroep op ongeveer 500 talentvolle deskundigen die op totaal vrijwillige basis 300 gefailleerde ondernemers ondersteunen om hen te helpen sneller op te leven. BECI reStart is hiervan een tweede spin-off, na Italië (100 000 Ripartenze).

Ook Frédéric Rouvez, de CEO van de cateringketen Exki en peter van reStart, was van de partij om de redenen van zijn engagement toe te lichten: “Ik ben failliet gegaan maar ontmoette gelukkig iemand die mij opnieuw vertrouwen heeft ingeboezemd en nieuwe uitzichten heeft getoond. Deze persoon was ervan overtuigd dat mijn mislukking een meerwaarde kon betekenen voor andere mensen en een nieuwe dynamiek zou creëren binnen de organisatie”. Wanneer krijgen we managementmodellen die evenveel belang hechten aan sociale vaardigheden als aan vakkundigheid?

Valérie Delande, de voormalige voorzitster van 60 000 Rebonds in Toulouse, woont sinds anderhalf jaar in Brussel en leidt het project via een aanpassing van het model aan België, met de hulp van Eric Vanden Bemden, een heroplevende ondernemer die werd aangeworven om het BECI reStart programma te coördineren. Valérie zou dolgraag de Japanse Kintsugi-techniek willen toepassen op de mannen en vrouwen die door mislukkingen en trauma’s in uw beroep werden verpletterd, om die mensen te helpen op te leven, en hun troeven en waarde bekend te maken via hun persoonlijk verhaal. “Ze moeten de littekens van het verleden aanvaarden en er zelfs trots over zijn om hun zelfkennis te ontwikkelen, hun beperkingen te overschrijden en een duurzaam nieuw traject te ontwikkelen”. Ze heeft het ook over de nood aan nieuwe bronnen van duurzame financiering om dit potentieel te steunen “die binnenkort een bron van trots en eer zal zijn voor onze Europese economie”. 

Een eerste studiejaar voor BECI reStart

ReStart is begonnen aan de begeleiding van 15 ondernemers die een faillissement hebben ondergaan. Ines Pires is een van hen. Ze vertelde haar verhaal met veel moed en enthousiasme tijdens de conferentie: “Ik heb zowat alle mogelijke fouten begaan, maar vandaag glimlach ik de toekomst toe omdat ik een baby heb van 10 maanden en omdat ik blijf geloven in nieuwe uitzichten. Helaas ben ik in oktober 2016 failliet gegaan. Ik heb activiteiten uitbesteed omdat ik vertrouwen had, maar ik heb de zaken niet opgevolgd. Dat was mijn vergissing, die mij vandaag heel duur komt te staan, maar waaruit ik veel heb geleerd.” 

ReStart doet een beroep op een specifieke methode die 60 000 Rebonds ooit ontwikkelde. Ze combineert een diepgaande persoonlijke begeleiding (met coaching- en mentoringsessies) en groepssessies voor gedachtewisseling en ontwikkeling, om antwoorden te bieden voor de behoeften van de heroplevende ondernemer. Hierbij is het de bedoeling vrijwillig een welwillende, proactieve maar veeleisende dialoog op gang te brengen met behulp van mensen die een merkwaardige deskundigheid aan de dag leggen. Zo stort meteen een aantal vooroordelen over vrijwilligerswerk in elkaar. Binnen het programma is de gefailleerde ondernemer meer dan een kandidaat voor een heropleving met de hulp en bijstand van andere leden: hij is ook een bron van deskundigheid voor andere gefailleerde ondernemers. Geven en krijgen, krijgen en geven: voor alle deelnemers is dit het doorlopende proces.

Als partner van het reStart programma verenigt de EMCC de nationale beroepscoachingverenigingen uit 25 landen. In Brussel telt de organisatie 55 leden, onder wie 32 EIA (European Individual Accreditation) erkende coaches. Solidaire coaching staat in de genen van de EMCC gegrift. Het is trouwens om die redenen dat zijn coaches hebben willen bijdragen tot het reStart programma. Een tiental coaches staat al klaar om bijstand te verlenen aan de ingeschreven ondernemers, hetzij individueel, hetzij door de animatie van de groepen rond co-ontwikkeling of collectieve coaching. Andere coaches worden verwacht.

Gezegd en gehoord

“Falen mag, zolang alle energie wordt ingezet om succes te oogsten, om troeven bij te schaven en te versterken en om kwetsbaarheden af te bouwen. Dit alles om niet in dezelfde vergissingen te vervallen.”

“Zelfwaardering is van fundamenteel belang bij elk persoonlijk heroplevingsproces. De mening van de anderen is vitaal wanneer men zichzelf als een nietsnut beschouwt. De manier waarop men zichzelf beoordeelt, hangt af van de manier waarop de anderen ons aanzien.”

“Een mislukking is de gelegenheid bij uitstek om te groeien, want vooruitgang boek je alleen wanneer je uit je comfortzone wordt gedwongen. Littekens dragen bij tot de geloofwaardigheid, zoals bij een generaal tegenover zijn troepen.”

“Laten we niet alles op één kaart zetten. Beschouw je onderneming niet als je baby. Zorg ook voor je andere interesses en voorzie een alternatief plan.”

“Geen enkele baas van een grote onderneming staat er alleen voor. Ze krijgen allen begeleiding van coaches, teams en netwerken. Waarom zou een ondernemer in een KMO op zijn eentje aan alle problemen het hoofd moeten bieden? Dit moet veranderen.”

(Philippe Rambaud, oprichter van 60 000 Rebonds)