Persbericht - 02.09.2016

Mobiliteit: de hel van begin september

BECI onthult zijn Mobility Toolbox voor ondernemingen

 “In Brussel betekent begin september voor de bedrijfswereld jaar in, jaar uit, dezelfde mobiliteitsellende”. Dat zegt Thierry Willemarck in zijn analyse van de semestriële barometer van de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingen te Brussel. Daar leest u ook andere commentaar van de Voorzitter van BECI over de resultaten van de opiniepeiling die eind juni bij alle Brusselse ondernemers en kaderleden werd uitgevoerd. De volledige resultaten vindt u in het jaarverslag 2015/2016. Dit document werd als bijlage van het speciale septembernummer van het magazine Brussel Metropool over mobiliteit aan meer dan 15.000 geadresseerden gestuurd.

 Even ter herinnering: eind 2013 publiceerde BECI zijn Witboek over Mobiliteit. “Als inleiding citeerden wij een analyse van het Planbureau die de klemtoon legt op de stijgende vraag naar mobiliteit voor personen (22%) en goederen (64%) tegen 2030”, stelt Thierry Willemarck. “Anderzijds klaagden wij een gebrek aan infrastructuur aan voor het openbaar vervoer – waaronder het GEN – en onderstreepten wij de nood aan reglementering om de weg te effenen naar nieuwe oplossingen zoals carsharing”, aldus nog de Voorzitter van BECI.

 Toen werd de kost van de vastgelopen mobiliteit in het Brussels grootstedelijk gebied op jaarbasis rond 511 miljoen euro geraamd. Als we dit extrapoleren naar gans het land, geraken we in de buurt van de cijfers die de OESO heeft voorgelegd, namelijk 1 tot 2% BBP dat wegens de verkeersoverlast verloren gaat. “En wat stellen we vast?”, reageert Thierry Willemarck: “De ondernemingen oordelen dat de situatie is verergerd (768 antwoorden op een totaal van 902)!” Zullen we eens te meer het uitblijven van een volledig GEN, de toestand van de tunnels en de klungelige start van de voetgangerszone aanklagen?

 Alle beleidsniveaus zijn hierbij betrokken, zowel federaal (nagenoeg 800 ontevreden of zeer ontevreden antwoorden), als in Brussel (ongeveer dezelfde resultaten maar met een hoger aandeel van zeer ontevreden antwoorden). “Ik wens niemand de schuld in de schoenen te schuiven, maar concrete maatregelen zijn nú nodig.” Zal deze oproep tot de Ministers Bellot en Smet gehoor krijgen? “Wij merken enkele aanmoedigende tekens”, geeft de Voorzitter van BECI toe. De herziening van de aanleg van de voetgangerszone, het besluit dat free floating toelaat voor gedeelde wagens en de spoorwegtunnel tussen Schuman en Josaphat zijn hier voorbeelden van.

 “Laten we onszelf niet voor de gek houden”, waarschuwt echter Thierry Willemarck. “Ik hoor vertellen dat alle viaducten en opritten naar autosnelwegen, ter hoogte van Reyers of in Oudergem, moeten worden afgebroken. Ja, maar dan niet zonder EERST alternatieven te ontwikkelen! Mobiliteit is de topprioriteit van de ondernemingen. Ze staat niet meer op 55% zoals tijdens de vijf afgelopen jaren, maar voortaan op 65%! Geen luchtkastelen meer, maar concrete verwezenlijkingen zoals het GEN, de ontradingsparkings en de renovatie van de tunnels: dat eisen de respondenten.”

 Ondertussen onthult BECI zijn ‘Mobility Toolbox’. 56 bladzijden over de Brusselse situatie en de diverse alternatieven voor een betere mobiliteit. Hoe gebruiken we de gedeelde oplossingen? Hoe veranderen we onze manier van werken en volgens welke stappen? Hoe gebruiken we optimaal de wagen en het openbaar vervoer? Fiets en motor in de bedrijfswereld, is dit mogelijk? De grondbeginselen van leveringen in de stad van morgen … “Deze kosteloze gids die we aan de Mobility Hub te danken hebben, biedt de ondernemingen verscheidene hulpmiddelen waarvan ik geloof dat ze onmiddellijk zullen bijdragen tot de mobiliteit”, aldus nog Thierry Willemarck.

 

 Gratis toegang tot de Mobility Toolbox: http://www.beci.be/nl/mobility/

 

 Speciale septembereditie van het magazine Brussel Metropool over mobiliteit, en jaarverslag van BECI:

http://www.beci.be/nl/press_corner/publicaties/brussel_metropool_het_maandblad/

http://www.beci.be/nl/press_corner/publicaties/jaarverslagen/

 

Schrijf u in voor het volgende mobiliteit event ‘Mobile Together’:

http://www.beci.be/nl/activiteiten/vormingen_en_seminaries/thema_s/mobiliteit_stedenbouwkunde_milieu/mobile_together/

 

Voor meer info:

Xavier Dehan – 0479 23 98 71