Persbericht - 09.11.2016

Mobiliteit in de Brusselse metropool : eerste inspanningen vragen naar meer

Door Alain Deneef, Intendant van Brussels Metropolitan

Brussels Metropolitan staat positief tegenover een aantal evoluties en beslissingen van de publieke sector en initiatieven uit de private sector op het vlak van mobiliteit. De vereniging hamert echter op de bestaande urgenties en op de aanzienlijke omvang van de inspanningen die nog geleverd moeten worden in de metropolitane zone.

Aan de kant van de overheid, juicht ze bijvoorbeeld toe dat het concept van het S-netwerk zijn weg gevonden heeft bij de NMBS en zal zij bijdragen tot het promoten ervan bij bedrijven. Brussels Metropolitan staat ook positief tegenover de aankondiging van de federale Minister van Mobiliteit en Overheidsbedrijven om één miljard euro te investeren, onder meer om de spoorwegwerken van het GEN af te werken. Nog steeds op federaal niveau verheugen we ons eveneens over het wettelijk kader voor elektrische fietsen dat een duidelijkere omkadering van gebruikers van elektrische fietsen mogelijk maakt en dat de fietsen indeelt volgens de kracht van de ondersteuning en hun snelheid.

Zo ook verheugt Brussels Metropolitan zich over het regelmatig samenroepen van platform intermodaliteit, actief binnen het Executief Comité van de Ministers van Mobiliteit (ECMM), dat dossiers behandelt zoals dat van het transportplan 2017 en dat een langetermijnvisie probeert uit te werken in samenwerking met de Gewesten.

Ten slotte is Brussels Metropolitan tevreden dat het recent budgetair conclaaf beslist heeft om het fiscaal voordeel voor bedrijfswagens te moduleren door het om te vormen naar een mobiliteitsbudget en zelfs naar een extra nettoloon, wat positief is voor de bevordering van mobiliteitsalternatieven.  

In Brussel verheugt Brussels Metropolitan zich over de nakende heropening van de Montgomerytunnel, en ruimer gesproken over het meerjaren-investeringsprogramma voor het herstel en het onderhoud van de Brusselse tunnels. Wij hopen bij deze gelegenheid dat de Brusselse administratie voor openbare werken erover zal waken dat de betrokken partijen tijdig worden geïnformeerd over de geplande werken aan andere tunnels.

Daarnaast is Brussels Metropolitan ook blij te kunnen vaststellen dat het opstellen van het lang verwachte Gewestelijk mobiliteitsplan voor Brussel in de komende weken van start zal gaan. Het verheugt zich in het bijzonder over het luik ‘overleg’ dat er deel van uitmaakt, want het is essentieel dat burgers, ondernemingen en de maatschappij in het algemeen betrokken zouden worden bij deze denkoefening.

Nog steeds in Brussel lijkt het toekennen van vergunningen voor car sharing aan bedrijven een significante vooruitgang om het aantal auto’s te verminderen dankzij het autodelen tussen verschillende gebruikers.

In Vlaanderen volgt Brussels Metropolitan met aandacht de test met een trambus in Vilvoorde, als voorloper van de tramlijnen die gepland zijn in het bredere kader van het Brabantnet. Het tracé van deze lijn (de ‘ringtram’) is van belang om verschillende economisch belangrijke delen van de metropolitane regio met elkaar te verbinden, zoals bedrijvenparken en herontwikkelingszones in Vilvoorde, Machelen en Diegem, evenals de luchthaven. Bovendien start de Vlaamse administratie voor Mobiliteit met het 9e « Pendelfonds voor duurzaam woon-werk verkeer », om een duurzaam woon-werkverkeer aan te moedigen.

Ten slotte verwelkomen we in het Waals Gewest het infrastructuurplan van de Minister van Openbare Werken dat de toegang tot de E411 snelweg integreert in de toekomstige GEN parking in Louvain-la-Neuve. Wij zijn ook blij dat de werken aan de ‘contournement nord’ in de begroting werden opgenomen en op termijn zullen kunnen bijdragen tot een vermindering van de files rond het bedrijventerrein in Waver. 

Al deze ontwikkelingen lijken ons een goed voorteken te zijn, maar vormen slechts het begin van een gezamenlijke inspanning van grote omvang die de overheden van de drie Gewesten en van het federale niveau moeten leveren. Het nationaal pact voor strategische investeringen dat voorgesteld werd door de Eerste Minister moet een belangrijke hefboom worden om een aantal investeringen in verband met mobiliteit te versnellen tussen 2017 en 2030.

In de private sector zijn er ook talrijke initiatieven die ook proberen bij te dragen tot de mobiliteitsproblematiek. Zo kennen 86% van de werknemers een fietsvergoeding toe aan de werknemers, daar waar dit aantal 10 jaar geleden slechts 43% bedroeg. Gratis openbaar vervoer, beveiligde fietsparkings, het organiseren van autodelen en telewerken zijn steeds populairder bij bedrijven.[1]

In Vlaanderen maakt de provincie Vlaams-Brabant bijvoorbeeld werk van maatregelen om het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer aan te moedigen. Atlas Copco Airpower heeft een fietsleasingplan opgesteld voor haar medewerkers. Nog steeds in het kader van het woon-werkverkeer, is het pilootproject ‘Office on Wheels’, opgestart door de Vlaamse Beroepsvereniging van Autobus- en Autocarondernemers (BAAV) en het Vlaams Instituut Mobiliteit (VIM), een concreet voorbeeld dat het voor een honderdtal werknemers van de Colruyt-groep mogelijk maakt om met een als bureau ingericht en uitgeruste autocar naar het werk te pendelen.

In Brussel heeft Engie het plan ‘Let’s Choose’ opgestart, om de duurzame mobiliteit te promoten bij haar medewerkers en hen aan te moedigen om hun voertuig en hun gereserveerde parkeerplaats af te staan ten voordele van een mobiliteitsbudget dat alternatieve transportvormen en diverse voordelen bevat.

In Wallonië beheert UCB het autodelen bij haar personeel, laat de groep Carmeuse de keuze aan haar werknemers om hun bonus te verhogen door beroep te doen op alternatieve vervoersmiddelen en werken talrijke ondernemingen gelijkaardige mobiliteitsinitiatieven: IBA, Ethias, Lampiris, Nekto, Mutualités Chrétiennes of de Provincie Namen.

Andere initiatieven zijn gericht op de ontwikkeling van een duurzame mobiliteit bij consumenten, zoals blijkt uit de beslissing van Octa+ om een meerderheidsparticipatie aan te schaffen in Blue Corner, leidend netwerk inzake oplaadpunten voor elektrische voertuigen, of nog de ecologische voertuigenvloot van KBC Lease, die ook een project met fietsleasing bevat.

Op een ander niveau heeft KBC Brussels recent een oproep gedaan onder de naam ‘Better for Brussels’ en gericht aan burgers met de vraag om hun ideeën op drie gebieden te delen, en mobiliteit is één van die drie.

Ten slotte duiken initiatieven op met betrekking tot kaarten die een geïntegreerd beheer van alle aspecten van de mobiliteit van medewerkers mogelijk maakt (brandstof, elektriciteit, parkings, openbaar vervoer, enz.) zoals de ‘Modalizy’ van Octa+.

Door aandachtig deze evoluties – en vele andere – op te volgen wil Brussels Metropolitan een belangrijke speler zijn inzake denkwerk en actie in verband met de metropolitane mobiliteit. Zijn voornaamste actiepunt is het rond éénzelfde tafel brengen van de actoren en partijen die belang hebben bij een oplossing voor concrete mobiliteitsproblemen, om binnen de best mogelijke termijnen tot concrete resultaten te kunnen komen.

Om de inspanningen die bedrijven geleverd hebben en nog moeten leveren in het zoeken naar mobiliteitsoplossingen in het daglicht te stellen, organiseert Brussels Metropolitan onder meer ontmoetingen, seminaries, colloquia en workshops om best practices te bespreken en nieuwe ideeën te laten ontstaan via creatieve, collaboratieve en prospectieve processen.

Daarom zal Brussels Metropolitan op vrijdag 17 maart 2017 een ‘Mobility Shift Summit’ organiseren in Brussel. Meer info zal weldra beschikbaar zijn op de vernieuwde website  www.brusselsmetropolitan.eu.

 

Brussels Metropolitan is …

Een gemeenschappelijk initiatief van de interprofessionele werkgeversorganisaties, met name BECI, VOKA, UWE en het VBO. De vereniging werd opgericht als dialoogplatform van de drie Gewesten in en rond Brussel, met het oog op het dynamiseren van de socio-economische ontwikkeling in de Brusselse metropool dankzij een betere samenwerking. Het actieplan van Brussels Metropolitan is volledig gewijd aan de mobiliteitsproblematiek die een aanzienlijke impact heeft op de competitiviteit van de Brusselse metropolitane regio.

Contact

Alain Deneef, Intendant
alain.deneef@brusselsmetropolitan.eu
+32 475 48 48 10

 [1] http://www.vbo-feb.be/actiedomeinen/energie-mobiliteit--milieu/mobiliteit/ondernemingen-dragen-positief-bij-tot-woon-werkmobiliteit_2016-07-05/