Persbericht- 16.06.2017

Mobiliteit verdient in Brussel absolute voorrang

De mobiliteit in en rond Brussel blijft de voornaamste reden van bezorgdheid en ergernis voor de ondernemingen in het Gewest. En wat verneemt BECI nu? Minister Smet heeft 5,7 miljoen euro van de gewestelijke mobiliteitsbegroting afgetrokken om een andere bevoegdheid te financieren waarmee hij binnen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is belast.

“Waarom wordt er in het parlement over een begroting gestemd als de minister nadien eenzijdig de financiële middelen van zijn bevoegdheid aan andere doeleinden toekent?”, vraagt BECI gedelegeerd bestuurder Olivier Willocx zich onthutst af. “We vernemen dit op een bijzonder ongelegen moment, daar we op dinsdag 13 juni met het VBO, Voka en de UWE een gemeenschappelijke oproep aan de vier mobiliteitsministers van ons land hebben gericht, met de vraag om dringende en prioritaire maatregelen te treffen.”

Heeft Pascal Smet de oproep gehoord? “Wij hopen van wel”, zegt BECI voorzitter Thierry Willemarck. “Bovendien neem ik nota van de uitspraak van de Vlaamse minister van mobiliteit Ben Weyts, die zich naar verluidt zorgen maakt over de Brusselse mobiliteit. Ik kan de bevoegde ministers slechts aanraden rond de tafel plaats te nemen. Ze moeten met elkaar praten en samen op zoek gaan naar oplossingen.”

Thierry Willemarck reageert bovendien verrast op het nieuwe debat over bedrijfswagens in Brussel: “We hebben hier te maken met een vorm van bezoldiging. Deze bevoegdheid is federaal. De voorbereiding van specifieke bepalingen in elk van de drie Gewesten verhoogt de administratieve complexiteit, terwijl we aan vereenvoudiging toe zijn. Neem nu het voorbeeld van een onderneming met een zetel in Brussel en vestigingen in Zaventem, Namen en Hasselt. Gaan we die onderneming binnenkort vier verschillende wettelijke stelsels opleggen?”

“Dit betekent echter niet dat wij niets te bieden hebben tegen het verkeer van wagens met één enkele inzittende, integendeel!”, stelt Olivier Willocx. Thierry Willemarck hanteert ook andere argumenten: “Werknemers zijn bijzonder te vinden voor een soepel salarispakket, het beroemde cafetariaplan waarmee zij soepeler gebruik kunnen maken van bonussen of extralegaal verlof en bovendien vlotter een of andere bedrijfswagen kunnen kiezen.”

Tot besluit vestigt BECI de aandacht op vijf prioritaire ingrepen om de mobiliteit in Brussel te verbeteren:

  • De automatisering van de metro
  • De invoering van een mobiliteitsbudget voor werknemers, met daarin een tussenkomst van de werkgever in de huurprijs van de woning van de werknemer, of de hypothecaire lening
  • De invoering van een intelligente kilometerheffing
  • De aanleg van ontradingsparkings in functie van het beschikbare openbaar en collectief vervoer
  • De promotie van gedeelde elektrische wagens, onder andere door de installatie en het beheer van laadpalen.

 

Voor meer info:

Olivier Willocx

0475/51.31.58

ow@beci.be