Persbericht - 29.03.2017

Mobiliteitsbudget: ‘cash for car’ gaat niet ver genoeg

Op 23 maart raakte bekend dat de federale regering een externe partner heeft aangeduid om een voorstel van wetsontwerp te schrijven waarbij de bedrijfsauto kan worden omgezet in nettoloon. Hiermee wordt meteen de ambitie van de federale regering duidelijk inzake het mobiliteitsbudget: namelijk ‘cash for car’.

Voor BECI gaat deze ambitie niet ver genoeg. “In plaats van in te zetten op een echt mobiliteitsbudget waarbij de werknemer de keuze heeft tussen verschillende vervoersmodi zoals een auto, een (elektrische) fiets of een abonnement op het openbaar vervoer, geeft men nu louter de keuze tussen cash of een bedrijfswagen.”, aldus Ischa Lambrechts, Adviseur Mobiliteit bij BECI.

Los van het fiscale vraagstuk over hoe je de waarde van een bedrijfswagen omzet naar nettoloon, is het bijzonder twijfelachtig dat een dergelijke maatregel een antwoord biedt op de mobiliteitsuitdagingen van vandaag. De eerste schattingen over het nettobedrag liggen tussen 200 en 400 euro. BECI stelt dat bij een te laag bedrag, de werknemer alsnog voor de bedrijfswagen zal kiezen en met een hoog bedrag kan men een privé wagen aanschaffen.

BECI brengt ook zijn voorstel in herinnering om in het mobiliteitsbudget de mogelijkheid op te nemen voor een tegemoetkoming in de huur/hypotheek wanneer men op korte afstand van het werk gaat wonen. Dit is niet alleen een efficiënte mobiliteitsoplossing daar het de afstand drastisch verkleint tussen woonst en werk. In Brussel kan het ook de stadsvlucht van de Belgische middenklasse tegengaan.

“Cash for car lijkt dus een nuloperatie te worden, wil men het aantal wagens op de weg terug dringen. De mogelijkheid voor nettoloon kan zeker worden opgenomen in het mobiliteitsbudget maar om het aantal files terug te dringen, moet men de keuze geven aan de werknemer om zich op andere manieren te verplaatsen dan met de auto. De plannen van de regering komen hier niet aan tegemoet”, besluit Olivier Willocx, Gedelegeerd Bestuurder van BECI.

Voor meer info:

Ischa Lambrechts
Adviseur Mobiliteit
+32 475 75 12 30
ila@beci.be
www.beci.be