Persbericht - 26.08.2016

Resiliëntie: ondernemen en veranderen
BECI organiseert een nieuwe opleidingscyclus in milieubeheer

 De crisissituaties die de landen doorstaan en de steeds onzekerder en dwingender omstandigheden zetten de ondernemingen aan om na te denken over hun capaciteit om zich aan veranderingen aan te passen. Hun resiliëntie, dus. Zulke dreigingen behandelen als kansen voor de zelfstandigen en ondernemers: daaruit bestaat de taak van de Kamer van Koophandel van Brussel. De Kamer organiseert dit jaar opnieuw een cyclus in milieubeheer. Hij bestaat uit een twaalftal eendaagse modules en gaat in oktober van start voor een beperkt aantal deelnemers.

 “Het eerste jaar kende een denderend succes, met meer dan 50 deelnemende ondernemingen verspreid over de verschillende modules”, vertelt Laura Rebreanu, de Coördinatrice Duurzame Ontwikkeling bij BECI. Dankzij de schitterende samenwerking met de deskundigen van 21 Solutions en de sterke steun van Leefmilieu Brussel (BIM) kon deze opleidingscyclus vrij snel van start gaan. De eerste resultaten bevestigen zowel de verwachtingen van de ondernemingen als de kwaliteit van het uitgereikte attest.

 “Brussel begint aan een wedloop tegen de tijd wat het milieu betreft”, stelt Laurie Verheyen, Adviseur Kringloopeconomie. Sinds de overeenkomsten van Kyoto in 1992 wijst alles erop dat onze productie- en consumptiepatronen op termijn niet vol te houden zijn en dat wij onze modellen moeten herzien om onze toekomst te verzekeren. “Niets doen is in geen geval een optie. Vandaar de opleiding die BECI organiseert om ondernemingen bij te staan bij de aanpak van deze uitdaging”, verklaart een enthousiaste Laurie Verheyen.

 In de lijn van de jongste initiatieven van de Brusselse regering en van Minister Céline Fremault, hernieuwt BECI het opleidingsinitiatief voor 2016-2017. De cyclus bevat 12 modules en 5 webinars rond verscheidene milieuthema’s om ondernemingen te helpen bij de overschakeling naar een dynamisch, performant en duurzaam managementsysteem. “Bij de aangekaarte onderwerpen horen bijvoorbeeld de wettelijke aspecten, dematerialisatie, mobiliteit, energie, afval, werkformules …”, aldus nog Laura Rebreanu.

 Deze workshops zijn bijzonder volledig en bespreken alle vragen die de ondernemingen zich stellen. Ze bieden ook alle hulpmiddelen om deze vraagstukken zo efficiënt mogelijk aan te pakken. De cyclus begint op 6 en 7 oktober met de basics van milieubeheer. Hij is over het ganse jaar gespreid, met één of twee modules per maand. Deze kunnen afzonderlijk worden gevolgd, of als een geheel. Vier netwerking-evenementen rond milieuthema’s vullen het geheel aan. Verleden jaar brachten deze After Works zowat 400 ondernemers bijeen.

 BECI organiseert een informatiesessie op vrijdag 16 september tussen 12u00 en 14u00. Een lichte lunch wordt aangeboden. Deelname gratis, maar inschrijving verplicht (klik hier om u in te schrijven). 

 Het juninummer van ons magazine Brussel Metropool, specifiek over milieu: klik hier

 Meer informatie over de opleiding milieubeheer 2016/2017: klik hier

  Brussels Green Network

Met de steun van:

21 solutions leefmilieu Brussel
Engie Freeman & Greenwood

 

Contact:

Laura Rebreanu: lr@beci.be, 0471 71 00 56