Persbericht - 19.04.2016

Spoedmaatregelen ten behoeve van de ondernemingen na de terreuraanvallen

De interprofessionele en sectorale federaties verenigen zich om de crisis het hoofd te bieden.

Stronger.brussels is om te beginnen het antwoord van de Brusselse interprofessionele en sectorale federaties op de noodtoestand waarin de ondernemingen sinds de aanslagen van 22 maart verkeren. De sociaaleconomische impact van deze aanslagen is sinds de lockdown wellicht verdubbeld (in sommige sectoren had tot 90% van de bedrijven toen minstens 20% omzet verloren). Bovendien zal de impact zich tot in de rand van Brussel laten voelen, en dan vooral in Zaventem. Zonder verandering in het beleid staat ons een sterke toename van de faillissementen in 2016 te wachten. Duizenden banen riskeren verloren te gaan, vooral in laag gekwalificeerde functies.

  • Stronger.brussels is een gemeenschappelijk initiatief ten aanzien van de politieke wereld, ongeacht de partijen of de overheidsniveaus. Het is bedoeld om de reeds genomen of nog te nemen maatregelen te verbeteren en te versterken en zo het imago te herstellen en tijdelijk de druk weg te nemen van de ondernemingen met een tekort aan liquide middelen. Als er geen klanten zijn, is er ook geen geld voor de lonen, het RSZ, het RSVZ, de BTW en alle andere taksen (hotels, terrassen …). De noodtoestand wordt voorgelegd aan de Europese Unie, de federale Staat en de Gewesten. Uitstel van betaling en vermindering van taksen zijn zeker een stap in de goede richting. De sociale toppen en de ontmoetingen met de ondernemingen zijn een noodzaak. Maar dit alles zal onvoldoende zijn om de crisissituatie te overwinnen.
  • Stronger.brussels houdt bovendien een breedschalige communicatie-actie in, in België en in het buitenland. Achter de staatsbezoeken en gerichte of lokale campagnes bestaat vooral de wil om een privé initiatief te financieren om het toegetakelde imago van een stad en een land te herstellen. Een ander facet is de verwijzing naar het telefoonnummer van het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden (02 643 78 48) en de miniwebsite www.stronger.brussels. Ook wordt een dertigtal adviseurs en deskundigen gemobiliseerd om de meest dringende en specifieke dossiers te behandelen. Vanaf 25 april vinden bovendien informatiesessies plaats, in aanwezigheid van overheidsvertegenwoordigers en -deskundigen.
  • Stronger.brussels wil lering trekken uit de verschrikking van de afgelopen maanden, om de crisis te overwinnen, uiteraard, maar ook om de veerkracht van elke onderneming te verbeteren. Voor ons allen is de wereld sinds 22 maart niet meer dezelfde. De tijd van de naïviteit met een Belgisch tintje is voltooid. Talrijke hulpmiddelen ontstonden om de situatie van elke onderneming te doorlichten en haar in staat te stellen zich aan alle situaties aan te passen, o.m. dankzij business continuity plannen. Tegelijk worden talrijke opleidingen aangeboden in domeinen als crisisbeheer, bestendiging van de activiteiten, risicoanalyse, reddende handelingen en het beheer van trauma’s.
  • Stronger.brussels verwijst dagelijks naar dit afgezaagd maar wel zeer actueel citaat van Nietzsche: “Wat ons niet doodt, versterkt ons”. Het is de bedoeling zowel overheid als privé achter een aantal gemeenschappelijke waarden te scharen: ons democratisch model, onze markteconomie en ons sterk sociaal stelsel. Dit geldt voor de kleine handelaar en de grootste onderneming, de miskende modeontwerpster en het prestigehotel, de kleine exporthandelaar en de multinational. Samen gaan we de mouwen opstropen, een uitweg vinden voor deze onvoorstelbare crisis en nog een heleboel andere originele, creatieve, verrassende en vooral vredelievende initiatieven voorstellen!

Voor meer info