Persbericht - 11.10.2016

Stages: Jump naar werk in Brussel

BECI – TRACÉ Brussels en JEEP versterken de band tussen scholen en bedrijven

In het Brussels Gewest is in tien jaar tijd het aantal opleidingsstages voor werkzoekenden in bedrijven (ISO, IBO, BIO*) gestegen van 697 tot 3.512. Vooral het aantal instapstages in ondernemingen bestemd voor werkzoekenden jonger dan 30 is exponentieel toegenomen. In vergelijking met 2014, hebben vorig jaar 444 extra jonge Brusselaars kunnen genieten van een dergelijke stage, wat een stijging vertegenwoordigt van bijna 25%. Twee derde van deze stagiairs vinden binnen het jaar een job, tegen slechts 41,7% van de jongeren de geen enkele stage hebben doorlopen. Ook het aantal aangeboden stageplaatsen is aanzienlijk toegenomen: tussen 2014 en 2015 werd een stijging van maar liefst 43% opgetekend. De link tussen stagemogelijkheden en tewerkstelling is daarmee ruimschoots bewezen. Reden te meer dus om deze relatie verder uit te bouwen. Dat is de doelstelling van de nota die op 14 juli aan de Brusselse regering werd voorgelegd.

Op dinsdag 11 oktober 2016, hebben BECI, Tracé Brussel en JEEP een aantal Brusselse bedrijven en scholen rond de tafel gebracht om samen een nieuwe impuls te geven aan de beweging die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op gang werd gebracht. De opzet van deze samenkomst die de steun kreeg van de ministers Gosuin en Vanhengel, bestaat erin om nieuwe bruggen te bouwen tussen de scholen, beroepsopleidingen en bedrijven. Scholen moeten hierbij hun horizonten durven verruimen en buiten hun vertrouwde omgeving durven treden. Het event is bovendien een uitstekende gelegenheid om de goede praktijken die iedere deelnemende partij heeft uitgewerkt, aan elkaar voor te stellen en uit te wisselen. Zo heeft BECI reeds drie jaar geleden het online platform www.monstage.be ontwikkeld, waar bedrijven en kandidaten kunnen kennismaken met de verschillende stagemaatregelen en -voorzieningen waarop ze beroep kunnen doen, alsook een overzicht krijgen van de beschikbare stageplaatsen, en dit zowel binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als in het Vlaams en Waals Gewest.

Jan de Brabanter, algemeen secretaris van BECI licht verder toe: “Dit event is een mooie gelegenheid om elkaar te leren kennen, om na te gaan wat de hindernissen en mogelijkheden zijn om in Brussel stages in te richten, om te weten te komen hoe we zoveel mogelijk kandidaten kunnen aantrekken binnen de bestaande voorzieningen, en vooral om ons een idee te vormen van de elementen die ons moeten toelaten om de kwaliteit te beoordelen van de lessen die iedereen kan trekken uit de verrijkende relatie tussen stagiair en trainer. We willen ook de verschillende onderwijsinstanties aantonen welke acties en projecten een vereniging zoals BECI kan opzetten om het aantal stagemogelijkheden in Brussel uit te breiden en hoe we kunnen samenwerken om op meer frequente basis kwaliteitsvollere leertrajecten aan te bieden.”

Tracé Brussel heeft met het project Jump naar werk sinds 2007 een uitgebreid en intensief netwerk opgebouwd met de Nederlandstalige secundaire scholen. Jaarlijks bereikt Tracé Brussel 1500 Brusselse leerlingen en leerkrachten. Het dispositief Jeep ("Jeugd, School, Werk, een volledig programma!”) is bestemd voor Franstalige scholen en studenten om ze bewust te maken van de realiteit van de professionele wereld. "Een stage is een opleiding maar ook een mogelijkheid om de realiteit van het beroepsmilieu ontdekken", zegt Leroy Maïté, coördinator van het dispositief Jeep. "Voor de jongeren is het ook een gelegenheid om hun netwerk uit te breiden, wat ook belangrijk is tijdens de zoektocht naar een toekomstige baan." Maar, “Het is voor leerkrachten niet altijd eenvoudig om een goede stageplaats voor hun leerlingen te vinden; hun persoonlijke netwerk en dat van de scholen is bovendien beperkt”, zegt Vincent Verrydt, stafmedewerker Onderwijs – Arbeidsmarkt bij Tracé Brussel. Dit netwerkevent dat samen met BECI op het touw werd gezet, vormt een eerste stap in de goede richting. De opzet is om onderwijswereld en bedrijfsleven samen te brengen zodat beide kanten hun aanbod en vraag beter op elkaar kunnen afstemmen. Kwaliteitsvolle stages vormen zowel voor de leerling, de school en de werkgever een meerwaarde.

 

Instapstage in een onderneming: hiermee kunnen jonge Brusselaars die als werkzoekende bij Actiris zijn ingeschreven en minimum een certificaat van hoger secundair onderwijs hebben behaald, gedurende 3 tot 6 maanden een eerste beroepservaring opdoen waarbij ze de nodige omkadering en een opleiding krijgen.

Individuele beroepsopleiding: de werkzoekende krijgt een opleiding op de werkvloer. Na afronding van de stage krijgt de stagiair minstens een contract van bepaalde duur aangeboden voor een periode die overeenkomt met de looptijd van de stage.

Beroepsinlevingsovereenkomst: dit is een stage in een onderneming waar alle werkzoekenden aanspraak kunnen op maken. De stagiair leert hoe het er in de praktijk in een bedrijf aan toegaat en maakt van binnenuit kennis met een beroep of sector.

 

Contactpersonen :

  •  BECI – Jan de Brabanter: 0499/588 845
  • Tracé Brussel – Vincent Verrydt: 02 412 02 89 
  • Jeep – Maïté Leroy: 0497/43.88.76