Persbericht - 19.07.2017

Taks op masten valt weg, tot grote tevredenheid van BECI

“De recent aangekondigde beslissing van de Brusselse regering om de belasting op masten en antennes af te schaffen, beschouwen wij als een stap in de goede richting”, stelt BECI gedelegeerd bestuurder Olivier Willocx. “Dit getuigt gewoon van gezond verstand. En het zal bijdragen tot de verdere ontwikkeling van de mobiele netwerken, met alle voordelen van dien voor de burgers, de consumenten, de ondernemingen … Kortom al wie in Brussel leeft en werkt.”

Ook BECI voorzitter Thierry Willemarck juicht het goede nieuws toe: “Deze maatregel is positief voor een stad en Gewest met ‘smart city’ ambities. Een stad die zulke technologieën echt wil integreren, dient eerst alle hindernissen weg te werken. Het verhinderen van investeringen door hoge heffingen is nu voltooid verleden tijd. Zoveel te beter.”

“In Brussel hinkt de dekking van mobiele communicatie flink achterop”, aldus nog Olivier Willocx. “Laten we niet vergeten dat een gunstig investeringsklimaat in mobiele netwerken niet zozeer een cadeau is aan sommige operatoren als wel een basisvoorwaarde voor de ontwikkeling van talrijke beloftevolle activiteiten, in het perspectief van een smart city.

Loopt Brussel dan echt achter? “Neem even het openbaar vervoer in een hoofdstad als Parijs, Londen of Madrid. Enorm veel mensen leven er online, al ettelijke jaren lang. In vergelijking scoort Brussel gevoelig lager”, verklaart Olivier Willocx. “Hoog tijd dus om het tempo van onze smart city projecten op te voeren. Hierbij denk ik o.a. aan de ontwikkeling van een dynamisch parkeergeleidingssysteem, de ontplooiing van de G5-technologie, de invoering van een ITS (Intelligent Trafic System), data creation and sharing, enz.”